Over mij

  • Deelnemer sinds 23 januari 2016

Doet mee aan de projecten

  • HISGIS Nederlandse steden 1832

    Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

    • 97%
    • 5.000 scans
    • 210 deelnemers