Over mij

  • Deelnemer sinds 31 juli 2013

Doet mee aan de projecten

  • AlleFriezen - Bevolkingsregisters

    Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

    • 86%
    • 317.015 scans
    • 972 deelnemers