Waarom doe ik mee

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Sinds ik werkloos ben, veelvuldig solliciteer, maar helaas nog steeds zonder werk ben, heb ik nu tijd kunnen vinden om mij te verdiepen in de geschiedenis van mijn familie. De gevonden informatie teken ik op in een document, zodat dit op een later moment tot een geheel kan worden verwerkt in een - naar het zich nu laat aanzien - dik en interessant boekwerk! Ik heb er plezier in om research te doen en inmiddels heb ik tal van systemen geraadpleegd in verschillende gemeenten en heb ook archieven in het buitenland bezocht, op zoek naar bruikbaar materiaal. Daarnaast heb ik mij met interesse ingezet voor de ontsluiting van de Historische Prenten Collectie van het Cultureel Maçonniek Centrum/Orde van Vrijmetselaren te Den Haag, waaraan tevens een Museum functie (rondleidingen) verbonden was. (Project: Digitalisering Beeldarchief Historische Prentencollectie) Via een goede bekende heb ik begrepen dat het werk voor u (of beter: voor mijn eigen stad Rotterdam) veelal bestaat uit de invoer van akte-gegevens. Is dit een juiste veronderstelling? Mogelijk wenst de uitkerende instantie een bewijs voor het vrijwilligerswerk dat ik voornemens ben voor VeleHanden, en voor mijn gemeente te doen. Mag ik verwachten dat ik voor mijn bijdragen aan Vele Handen een vrijwilligers overeenkomst ontvang, ten bewijze van mijn inzet hiervoor? Voor het overige laat ik u weten het werk van VeleHanden belangwekkend te vinden omdat erfgoed de ruggengraat is van ons bestaan en daar wil ik - de eerder genoemde vrijwilligers overeenkomst daarbij in acht genomen - graag een bijdrage aan leveren. In afwachting van uw reactie tekent, hoogachtend, Nienke W. Van Leur-Postma

Over mij

 • Deelnemer sinds 10 april 2015
 • Geboortedatum 21 juni 1957
 • Man/vrouw Vrouw
 • Woonplaats Rotterdam

Doet mee aan de projecten

 • Met de rug tegen de muur - Tekstaffiches WOI

  Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vormden tekstaffiches het communicatiemiddel bij uitstek van de bezetter naar de bevolking toe. Help jij mee deze berichten doorzoekbaar te maken?

  • 48%
  • 14.946 scans
  • 474 deelnemers
 • Post van Weldadigheid

  Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

  • 100%
  • 135.321 scans
  • 464 deelnemers
 • Tags en uitleg

  Beschrijf de foto's van het Maria Austria Instituut in stappen door ze van tags en een titel te voorzien.

  • 100%
  • 43.022 scans
  • 479 deelnemers