Harry Collignon

Harry Collignon

Friese plaatsnamen

Gisteren zijn we schijnbaar begonnen aan de Friese militieregisters. De plaatsnamen zijn hierbij een stuk moeilijker. Omdat ze onbekend zijn, zijn ze ook veel moeilijker te lezen. Ik heb gemerkt dat via Wikipedia je er vervlogens wel uitkomt. Bijvoorbeeld Wikipedia geeft bij Westdongeradeel 13 verschillende dorpjes, waarvan er dan eentje achter de plaatsnaam in het militieregister staat. Problemen heb ik nog met Franckeradeel of is het toch Franekeradeel.