Richard K

Richard K

Wat doen we met moeilijke ligaturen?

Nu Friesland aan de beurt is, komen ook "moeilijke" namen in beeld. Bijvoorbeeld Æble en Tæke. Ik kan die ligatuur a/e niet makkelijk maken via het toetsenbord en kies daarom voor Ae en ae. Vraag: is dat toegestaan?