Opgemaakt, samengevat en ingeklopt: notariële akten in Brabant 1743-1935

Help je mee een van de belangrijkste en populairste archieven digitaal doorzoekbaar te maken? Join the crowd, klop de notarissen het web op!

Stand van zaken

 • 32.300 scans
 • 289 deelnemers

 • 32.502
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 100% Ingevoerd
  • 100% Gecontroleerd
  Ingevoerd 100%
 • 32.502
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 100% Ingevoerd
  • 100% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
 
Annemarie van Geloven BHIC

Annemarie van Geloven BHIC

Opmerkelijk! Grootboek Nationale Schuld en waarom schreef een adellijke dame uit Helvoirt zich in?

Laatst bijgewerkt op: 

Een akte van verband van een inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld. We komen ze vaak tegen in de repertoria. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Invoerder Annemarie Graft attendeerde ons daarop bij de notarissen van Helvoirt in 1844. Maar achter het sluiten van deze staatslening zat mogelijk meer. Leest u maar mee..

 

Geschiedenis Grootboeken Nationale Schuld

 Wie kan beter dat beter uitleggen dan het ministerie van Financiën. Op de website http://www.dsta.nl/Onderwerpen/Grootboeken lezen we hierover:

Grootboeken der Nationale Schuld

De geschiedenis van de grootboeken der nationale schuld gaat terug naar 1814. Nadat Willem I in 1813 een lege staatskas en een grote, uit allerlei leningen bestaande staatschuld had aangetroffen, werd tot de uitgifte van een 2½ % grootboeklening besloten. Deze vorm van eeuwigdurende schuld werd naar Frans voorbeeld ingericht. Daar de staatskas naar verwachting niet snel zou verbeteren werd een werkelijke schuld en een uitgestelde schuld in het leven geroepen. De werkelijke schuld werd ingeschreven in het grootboek en houders ontvingen, ongeacht de afgesproken rente en looptijd van de oorspronkelijke lening, vanaf dan 2½ % rente, halfjaarlijks uit te keren. In de loop der tijd zijn er nog een aantal grootboekleningen uitgegeven.

Naast een inschrijving in een grootboek zijn er fysieke schuldbewijzen in omloop gebracht. De oudste vorm, het klassieke schuldbewijs (K-schuldbewijs), bevat een mantel en coupons. De houders van deze schuldbewijzen bewaren deze schuldbewijzen meestal thuis en innen hun rente door het inleveren van de vervallen coupons bij De Nederlandsche Bank (DNB).

 

Hier een voorbeeld van een bewijs van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld van de gemeente Helvoirt in 1842

 

Mejufvrouw Anna Maria Emilia Andrea des Tombe van kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt

 

 

De inschrijving van 30 juli 1844 door de notaris in Helvoirt, waar Annemarie Graft ons op attent maakte, betreft een adellijke dame, die op kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt woonde. ‘ Mejufvrouw’ Anna Maria Emilia Andrea des Tombe. Zij was in 1844 meerderjarig (geboren op 23 mei 1820) en ongehuwd.

 

Haar beide ouders Francois Jan Jacob des Tombe en Eva Maria Adriana de Jonge waren toen beide al overleden. Als meisje van 19 jaar staat zij in het bevolkingsregister van Helvoirt ingeschreven bij Anna Maria Emilia Martini, een aangetrouwde tante van moeders kant, de douairière mr. François André de Jonge.


 

 

Drie weken later getrouwd

Dat zie je niet in zo’n repertorium dat zij drie weken later op 22 augustus 1844 trouwde met Alexander Lambertus Theodorus Allardus Grisart, geboren 2-1-1815 te Arnhem! In de huwelijksakte lezen we dat haar bruidegom van beroep tweede Luitenant bij het eerste Regiment Lanciers was en nu diende in het garnizoen ’s-Hertogenbosch.


 

Inkomensgarantie voor huwelijk met hoger geplaatste militair?

Militairen hadden doorgaans geen hoog inkomen. Er zijn oudere koninklijke besluiten die een soort van inkomensgarantie voor een militair van een hogere rang  verplicht stelde.

Eindelijk Het laatste [Koninklijke] Besluit van den 17 september 1824 is nog drukkender. Daar staat Dat de minister de bevoegdheid Zal Hebben den Belanghebbende te Vorderen Een Bewijs van Een Kapitaal nationale werkelijke schuld Ingeschreven op het onverschillig Wiens naam doch Speciaal voor Het genot rente aan Een der echtgenooten Verbonden Welk Verband Niet zonder autorisatie van het departement van Oorlog Zoude Mogen Worden opgeheven

Uit: Digitale Gemeenteblad, weekblad voor de burgerlijke administratie, 1851 2e jrg. hoofdstuk Huwelijken der Officieren

Of dit ook voor het huwelijk van onze Anna des Tombe met haar tweede luitenant bij het Eerste Regiment Lanciers gold? Ik sluit het niet uit. Ik laat dit graag over aan de echte kenners van militaire geschiedenis en huwelijken met militairen..