Holland Amerika Lijn Passagierslijsten

Tussen 1900 en 1969 reisden en emigreerden miljoenen mensen met de schepen van de Holland-Amerika Lijn. Help mee deze archieven te ontsluiten!

Stand van zaken

 • 114.572 scans
 • 1.170 deelnemers

 • 30.900
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 27% Dubbel ingevoerd
  • 25.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 30.8%
 • 29.281
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 27% Dubbel ingevoerd
  • 25.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 29.3%
Meedoen aan dit project
Marlies Dikken (CBG)

Marlies Dikken (CBG)

Instructies

Beste allemaal,

wat fijn dat jullie allemaal meewerken. Al meer dan 600 invoerders en meer dan 3000 scans zijn dubbel ingevoerd!

We willen graag jullie aandacht nog even vestigen op de invoerinstructies. De controleurs krijgen steeds bij 1 scan de invoer van 2 invoerders te zien. Ze merken daarbij dat er vaak een verschil zit tussen die 2, doordat niet iedereen zich aan de invoerinstructies houdt. Dit maakt hun werk natuurlijk lastiger.

We willen jullie daarom als tip geven om de invoerinstructie open te laten staan terwijl je invoert. Zo kun je gemakkelijk naslaan wat bepaalde regels ook al weer zijn of bijvoorbeeld wat de officiële afkorting van een Amerikaanse staat is.

Kijk ook geregeld (bijvoorbeeld iedere week) even of er nog iets is veranderd in de instructie. Bovenaan de instructie staat altijd de datum waarop de laatste aanpassingen zijn gebeurd. Aanpassingen worden aangeduid in rood (maar worden meestal na een week weer gewoon zwart gemaakt).

Veel succes met invoeren!

Groetjes,
Marlies

 • Marlies Dikken (CBG)

  Marlies Dikken (CBG)

  Laatst bijgewerkt op: 

  Er zijn een paar kleine aanpassingen/verduidelijkingen en enkele dingen die op het forum zijn besproken staan nu ook in de invoerinstructie:

  1. Wanneer een veld volledig leeg is, wordt #### ingevoerd. Uitzonderingen:

  • Wanneer een hele regel leeg is (geen namen én geen plaatsen) wordt deze regel overgeslagen
  • Wanneer een plaatsnaam ontbreekt, maar vertrekplaats en bestemming van het schip staan wel boven aan de pagina, dan vul je die plaats(en) in.

  2. Tussen afgekorte tussenvoegsels komt geen spatie. Tussen afgekort tussenvoegsel en achternaam komt wel een spatie (Bv.: A. v.d. Berg).

  3. Wanneer er wel gewoon afzonderlijke kolommen zijn voor voor- en familienaam, worden tussenvoegsels altijd genoteerd in de kolom waarin ze op de scan worden genoemd en letterlijk overgenomen zoals ze op de scan staan (ook qua plaatsing).  

  4. Wanneer er een horizontaal streepje genoteerd staat onder plaats van vertrek of bestemming of er staat helemaal niets, dan noteer je hiervoor zo mogelijk respectievelijk de plaats van vertrek of bestemming van het schip (bovenaan de pagina).

 • Marlies Dikken (CBG)

  Marlies Dikken (CBG)

  In de nieuwste versie van de invoerinstructies staan vooral enkele verduidelijkingen en dingen die al eerder op het forum besproken zijn. Belangrijke toevoeging:

  • Wanneer in alle gevraagde kolommen (naam en plaatsen) aanhalingstekens staan, wordt de invoer dus 2 keer exact hetzelfde. Voor de uiteindelijke database heeft die 2e invoer geen meerwaarde. Mensen die op deze namen zoeken, zullen deze scan sowieso vinden en dan alle extra informatie in de andere kolommen zien. Als dus de naam en de plaatsen volledig gelijk zijn, hoeven ze maar 1 keer te worden ingevoerd.

  Hierbij ook nog eens de herinnering: voer voor de Amerikaanse staten altijd de officiële afkortingen in!

 • Marlies Dikken (CBG)

  Marlies Dikken (CBG)

  In de invoerinstructie is een verduidelijking opgenomen m.b.t. het uitsplitsen van namen:

  Als er meerdere namen op 1 regel worden genoemd in de scan (bijv. Pietje, Keesje en Jantje de Jong, of Mr. A en Mrs. B), maak je voor iedere persoon een nieuwe regel aan in je invoer. Als er meerdere personen met dezelfde naam worden genoemd (bv. Mr. & Mrs. Van Puffelen of Mr. + Mrs. H. Jansen of Mr. Mrs. Bakker) dan neem je dit over zoals het er staat (geen extra regel aanmaken).

   

   

 • Marlies Dikken (CBG)

  Marlies Dikken (CBG)

  Er staan nieuwe versies online van zowel de invoer- als de controleinstructie.

  Naar aanleiding van een vraag over afkortingen waarbij superscript wordt gebruikt (zie onder), is in de invoerinstructie toegevoegd dat deze afkortingen worden weergegeven met behulp van een apostrof. In dit geval dus als Philad'a. Vergeet niet de punt aan het eind van de afkorting!

  Verder blijft de regel: afkortingen worden overgenomen als afkortingen, niet voluit geschreven. Dit is ook in de controleinstructie aangepast.

 • Marlies Dikken (CBG)

  Marlies Dikken (CBG)

  Laatst bijgewerkt op: 

  Een belangrijke aanpassing in de invoerinstructie:

  Vanaf nu moeten alle aanspreektitels worden ingevoerd met een hoofdletter aan het begin.

  Een aantal van jullie deden dit al en sommigen gaven aan dat het soms moeilijk uit te maken was in een handschrift of er bijvoorbeeld Mrs. met een hoofdletter of een kleine letter op de scan stond. Daarom vanaf nu graag altijd met een hoofdletter.

  We willen jullie ook nog eens adviseren om altijd de meest recente versie van de invoerinstructies open te zetten als je bezig bent met invoeren. Zo heb je altijd snel alle informatie bij de hand, zoals bijvoorbeeld de officiële afkortingen van de staten.

  Hartelijk dank voor al jullie werk en input bij dit project!