Fotocollectie Museum Vliegbasis Deelen

Het Museum Vliegbasis Deelen vertelt de geschiedenis van de vliegbasis Deelen, die vlakbij Arnhem ligt. De vliegbasis was erg belangrijk in de Tweede Wereldoorlog en heette toen Fliegerhorst Deelen. Het museum bezit een grote collectie militaire voorwerpen en bodemvondsten, waaronder vliegtuigwrakstukken. De collectie foto's, fotoalbums, dia's en documenten werd in 2021 ingescand maar de scans zijn onvoldoende beschreven en nog niet gekoppeld aan trefwoorden. Daarvoor vragen wij om hulp! We willen graag vastleggen wat er op de foto's te zien is, wie er is afgebeeld en waar-en-wanneer de foto is genomen. Helpt u mee om de foto's te beschrijven? Het verhaal erbij verbetert de bruikbaarheid en de historische waarde van de fotocollectie. Ons museum is blij met uw hulp. Alvast onze dank daarvoor! PS: Om een indruk te geven van de aard van de afbeeldingen zijn enkele fotocollages gemaakt. Deze zijn op de Vele Handen projectpagina beschikbaar met deze bestandnaam: Deelen, collages bij intro Vele Handen.pdf

Stand van zaken

 • 7.580 scans
 • 108 deelnemers

 • 7.428
  • 2% Onbruikbaar
  • 98.2% Dubbel ingevoerd
  • 98% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 7.428
  • 2% Onbruikbaar
  • 98.2% Dubbel ingevoerd
  • 98% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Project info

 
Gerben D. TORNIJ

Gerben D. TORNIJ

Het Vele Handen project van het Museum Vliegbasis Deelen is vanaf vandaag online!

Goedemiddag dames en heren,

 

Het fotoarchief van het Museum Vliegbasis Deelen is interessant en omvangrijk, maar niemand had er toegang toe. Want het lag in de ‘catacomben’ van het museum en vaak achter slot en grendel. Tot voor kort was het eigenlijk voor niemand beschikbaar. Maar in het afgelopen jaar heeft een omvangrijke digitaliseringactie plaats gevonden. Het fotoarchief kan nu worden ontsloten voor onderzoekers en andere belangstellenden.

 

Aan de digitalisering is vooraf gegaan dat een handjevol vrijwilligers de collectie geselecteerd, geordend en geïnventariseerd heeft.  Eind vorig jaar was er een enorme verzameling van ongeveer dertigduizend scans aangemaakt. Met heldere relaties tussen de scans en de locatie van de originelen. Die op basis daarvan waren opgenomen in onze collectie-database. Naast historische documenten betreft het hier 7580 (ongerasterde) foto’s. De volgende stap is het beschrijven van de vele (duizenden) afbeeldingen.

 

Het handjevol beschikbare vrijwilligers is niet in staat om alle scans zelf te beschrijven. Dit zou erg veel tijd vragen maar ook deskundigheid op allerlei gebied. Daarom is voor de fotocollectie een ‘Vele Handen’ project aangemaakt. De firma Picturae heeft voor ons een digitale omgeving ingericht waar nu ‘werkpakketten’ klaar staan. Eentje voor iedere foto. In de Vele Handen omgeving kunnen fotobeschrijvingen worden aangemaakt met behulp van keuzemenu’s en vrije invoervelden. De Vele Handen omgeving staat open voor iedereen die een (gratis) account heeft aangemaakt op de Vele Handen website.

 

Namens het bestuur van onze stichting wil ik jullie van harte uitnodigen tot deelname aan ons project.

Alvast onze hartelijk dank voor jullie bijdragen!

 

Met vriendelijk groet,

 

Gerben Tornij

in deze:

algemeen lid van het bestuur van de

Stichting Museum Vliegbasis Deelen