Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 467 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Pim Erbee - Drents Archief

Pim Erbee - Drents Archief

Vuistregels voor de invoer

Laatst bijgewerkt op: 

Op verzoek nogmaals de invoer vuistregels zoals deze ook terug te vinden zijn in de invoerinstructie.

1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan.

2. Idem, id, of ,, wordt niet overgenomen. In zo’n geval wordt in de regel daarboven (of daar weer boven) gezocht naar de eerste uitgeschreven naam en deze wordt ingevoerd. Voor het overnemen van de gegevens uit het bovenliggende veld kan de toets of / worden gebruikt. De invoer van het veld erboven wordt dan automatisch ingevuld.

3. Oude/verouderde schrijfwijzen van namen en teksten worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze tóch ingevoerd.

5. Als er gegevens zijn doorgehaald en verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden ingevoerd.

6. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö, û,) leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden overgenomen.

7. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Ook afkortingen van voornamen, bijvoorbeeld Wilha of Catha, (Wilhelmina of Catharina) worden letterlijk overgenomen en dus niet ‘opgelost’.

Uitzondering is het gebruik van Wed. dat schrijft men uit als Weduwe

En alle variaties op bedelaarskolonist, bedelaars kolonist, of bedelaars-colonist mogen worden vereenvoudigd tot: bedelaars kolonist zonder hoofdletters

 

Enkele voorbeelden van naamsafkortingen:

 

 

Zo willen wij het graag;

 • Petrus Harms. Johs. Spring
 • Jacobs. Ants. Hendk. Hop
 • Hebeltje Jans vd Meulen

8. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd.

9. Wanneer een invulveld niet ingevuld kan worden omdat de daar gevraagde gegevens ontbreken kan met de tab-toets naar het volgende veld gesprongen worden.

10. Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of een kaft is, of dat er wel tekst is maar dat die tekst gewoonweg geen te indexeren gegevens bevat), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met de knop onder de invoervelden.

11. Hou s.v.p. het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips

 

met vriendelijke groeten

 

Pim

 • Abdulwadûd Louws

  Abdulwadûd Louws

  Laatst bijgewerkt op: 

  Hoi Pim,

  T.a.v. punt 6: Regelmatig kom ik ook een soort accent aigu tegen op de letter 'u' (op deze manier dus: 'ú') - een overblijfsel van wat langer geleden om aan te geven dat het hier gaat om een 'u' en niet, bijvoorbeeld, om een 'n'. In zo'n geval neem ik dit accent niet over omdat het dan m.i. niet gaat om het aangeven van hoe de letter uitgesproken dient te worden (wat een diakritisch teken zoàls de echte accent aigu immers wel doet). Hoe staat het Drents Archief in deze?

  Groet,
  Abdulwadûd.

 • Pim Erbee - Drents Archief

  Pim Erbee - Drents Archief

  Hallo Abdulwadûd,

  Inderdaad, in (heel) oud schrift komt dat voor, en gelukkig maar want er is soms niet door te komen. En dan laat ik de vele manieren van het schrijven van afkortingen maar even buiten beschouwing ;-)

  Onze ervaring is dat in de 19e eeuw deze schrijfgewoonte behoorlijk is afgenomen. Maar het komt voor.

  M.i. worden dit soort tekens in de 19e eeuw niet gebruikt in namen, komt het wel voor dan is het heel vaak een ‘diakritisch teken’.

  Overigens maakt het voor een zoekmachine niet uit wat voor soort u, a, o, e, ij, y gebruikt wordt. Zij worden door de zoekmachine als een en het zelfde type letter waargenomen.

  Ons standpunt is: Komt in een naam een accent aigu tegen dan gewoon noteren.

  Met groet

  Pim