Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 464 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Wil Schackmann

Wil Schackmann

Het godsdienststrijdfeuilleton, aflevering 11: De reiswijzer

Het bewijsstuk duidt Van Konijnenburg aan als 'een reiswijzer', die 'de Kapellaan eigenhandig geschreven heeft, in bijwezen des Pastoors, in het hiernevens gevoegd geschreven Godsdienstig Onderwijs-boekje' van een van de jongens. Het is het laatste vel van dat boekje dat zich bevindt in batch 444.

Dat boekje, even terzijde, bevestigt mijn vermoeden dat ik al langer had dat het godsdienstonderwijs van die tijd niet veel meer is dan het uit het hoofd leren van vaste formules. Het boekje staat vol met vragen en antwoorden in de trant van: 'V: Is het Vormsel ook een sacrament? A: Ja omdat het heeft drie deelen, een uitwendig teken, de inwendige genade en de instelling van Christus.' En bijna identieke vraag-en-antwoorden bij het 'doopsel', het 'oliesel', de biecht, het 'sacrament des altaars' en de mis. Bij die laatste dan allemaal subvragen: 'V: Waaraan kan men zien dat het aan de Consecratie is? A: Als de misdienaar voor de tweede maal schelt en de misdienaar agter de priester gaat zitten.'

Enzovoort enzovoort. Allemaal opgeschreven in het keurige handschrift van Willem Kiesling, die zichzelf overigens 'W. Kiezeling' noemt, maar dat scheelt maar twee letters dus daar doen we niet moeilijk over. Waar het in dit geval echter om draait is het niet door hem geschreven stukje op de laatste bladzijde:

 

Daar staat de marsroute (pak er voor het gemak even een atlas bij, dan kun je met de jongens 'meelopen'):

- Peest

- Zeijen

- Rhee

- Loon

- Rolde

- Grollo

- Elp

- Westerbork

- Eursinge

- Drijber

- Hoogeveen

- Alteveer

- Vaart

 

Die laatste is dus de Dedemsvaart en dan zijn we er nog niet, want er hoort nog een los velletje bij voor de rest van de reis en dat volgt in de slot-aflevering van het feuilleton.