Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 464 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Wil Schackmann

Wil Schackmann

Het godsdienststrijdfeuilleton, aflevering 12 en slot: De reiswijzer vervolg

Het vervolg van de reis staat op een los velletje en luidt - we waren gebleven bij de 'Vaart', waarmee de Dedemsvaart bedoeld werd - en dan gaat die:

- 'van de Dedemsvaart na Doevelaar'

- 'van deze na de Bisschopshaar'

- 'en dan op Ommen'

- 'van hier op Vilsteren'

- 'en van Vilsteren op den Hohenhorst'.

Kijk hier zelf maar (batch 441 scan 625) zodat jullie weten dat ik niet lieg:

 

Zoals in het eerste deel van de reiswijzer al gemeld moesten ze zich te Vilsteren melden bij 'den WelEerw. Heer Dijkhuizen te Vilsteren' en daarna op 'de Hohenhorst bij den WelE.Heer Tempelman'.

Tempelman...? Tempelman...? Zou dat die vogel zijn die eerst als kapelaan op de Ommerschans werkte en het vertikte de mis af te raffelen als de protestanten buiten stonden te blauwbekken? Het zou best eens dezelfde kunnen zijn, maar dat is verder niet van belang want zover zijn de jongens toch niet gekomen.

Hoedanook vormen deze briefjes hard bewijs dat de pastoor en de kapelaan de ontvluchting hebben gestimuleerd en gefaciliteerd. Dominee Ruitenschild gaat er eens lekker voor zitten om 'de Staatsraad belast met de directie van het Ministerie voor de Zaken der R. K. Eeredienst' links en rechts venijnig om de oren te geven. 'Hier is meer, dan met eene enkele ontkenning kan worden uitgewischt; hier bestaat eene daadzaak die bij ons gevolgen heeft.' Hier is sprake van opzet. Het is bewezen dat 'één der R C Geestelijken te Veenhuizen met eigen hand de reiswijzer heeft geschreven, waarvan de kinders zich moesten bedienen'.

Ruitenschild heeft er echt lol in. De Staatsraad krijgt een kopie van de reiswijzer. 'Het originele van dat stuk is onder ons berustende, evenzeeer als de later ons ter hand gekomen en mede door de geestelijke eigen handig geschreven adressen der personen, bij wie de kinders zich te Vilsteren en op de Hohenhorn hadden aan te melden.'

'In deze omstandigheden,' besluit dominee Ruitenschild de oorwassing, 'zal UHEG het ons wel te goede willen houden, dat het geen de R. C. geestelijken te laste wordt gelegd, meer dan een bloot vermoeden is.'

Het antwoord van de Staatsraad heb ik niet gezien. En ik ga ook niet zoeken, want ik vind het wel mooi zo. Het verhaal zou alleen nog een apotheose kunnen krijgen als de Staatsraad door het stof gaat en de pastoor en kapelaan voor straf overplaatst naar een missiepost helemaal achterin een van onze overzeese gebiedsdelen. Maar dat, gezien de manier waarop iedereen de hele tijd zijn stand hooghoudt en toch nooit ongelijk toegeeft, dat zit er gewoon niet in.