HISGIS Nederlandse steden 1832

Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Stand van zaken

 • 5.000 scans
 • 233 deelnemers

 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 97.5%
 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 97.4%
Meedoen aan dit project
 
Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Inname van oatscans gemeente Dussen, Munster en Muilkerk

De gedigitaliseerde oat's van de gemeente Dussen zijn beschikbaar gesteld door dhr Ton Lensvelt, hij heeft deze in het verleden al eens ingevoerd voor een eigen onderzoek en o.a. gebruikt voor een publicatie:  "Dussen de maat genomen".  Dit betreft voor de gemeent Dussen circa 3000 records (circa 86 oat bladen).