HISGIS Nederlandse steden 1832

Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Stand van zaken

 • 5.000 scans
 • 235 deelnemers

 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 97.5%
 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 97.4%
Meedoen aan dit project
 
Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Leiden eerste stad online van HISGIS Nederlandse Steden 1832

De invoer van vroege kadastergegevens uit perceelregisters in het Nederlandse Stedenproject is een succes gebleken. Binnen iets meer dan een jaar is 90% van de scans verwerkt, voor Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Dordrecht en Leiden, elk overigens met een ruim stuk ommeland. Voor de binnenstad van Leiden zijn de data inmiddels gekoppeld aan de gevectoriseerde kadasterkaarten, zodat ze ook voor de gebruiker via de internetviewer www.hisgis.nl kunnen worden aangeboden. Op 5 of 6 december wordt het bestand online gezet. Daarbij worden behalve het 1832 basisbestand ook enkele goed gegeorefereerde stadsplattegronden uit diverse eeuwen als achtergrondkaarten aangeboden, voor de oriëntatie en de vergelijking. De belangrijkste daarvan is de wijk- en gebuurtenkaart van 1851 met daarop de huisnummering. Er wordt voor dat jaar nu aan een digitale mutatiekaart gewerkt waarop de toenmalige adressen met de kadasternummers verbonden zijn, zodat die als kapstok kan dienen voor de weergave van allerlei huisnummer-gebonden bewonersbestanden.

In het voorjaar van 2017 worden ook de kadastrale gemeenten rondom Leiden in HISGIS opgenomen. Spoedig daarop volgen de bestanden van Den Bosch, Hoorn en Maastricht.

Voor het vervolg wordt de Vele Handen site HISGIS Nederlandse Steden opnieuw gevuld, met materiaal van nog niet bewerkte Hollandse en Brabantse steden, onder meer van Den Haag.

Veel dank aan de vrijwilligers voor het indexeringswerk, namens de HISGIS-ploeg: Johan Feikens, Peter van der Meer en Hans Mol.