AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 984 deelnemers

 • 268.038
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 88%
 • 268.003
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 87.9%
Meedoen aan dit project

2019; PATRONIEM: is de voornaam van de vader te herkennen aan de voornaam met een s aan het eind; graag in het vak Patroniem intypen

Laatst bijgewerkt op: 

Vul de patroniem in het vakje waar boven staat Patroniem en NIET in hetzelfde vak als de voornaam!