AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 946 deelnemers

 • 258.589
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.6% Dubbel ingevoerd
  • 81.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 84.9%
 • 258.587
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.6% Dubbel ingevoerd
  • 81.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 84.9%
Meedoen aan dit project

2019; Alleen geb.jr: zo invoeren @@-@@-[jaar] [apenstaartjes voor de dag en de mnd] en NIET 00-00-[jaar]

Staat er geen geboortedag en/of maand op de scan en wel een geboortejaar, dan graag zo invoeren:

@@-@@-[jaar] en NIET  00-00-[jaar], wel een mnd bv december: @@-12-[jaar] een leeg veld graag 4x hekje invoeren: ####