AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 990 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project

2019; Alleen geboortejaar: zo invoeren @@-@@-jaar [apenstaartjes voor de dag en de maand; NIET 00-00-jaar

Laatst bijgewerkt op: 

Staat er geen geboortedag en/of maand op de scan en wel een geboortejaar, dan graag zo invoeren:

@@-@@-jaar en NIET  00-00-jaar; wel een maand en jaar bv december: @@-12-jaar; een leeg veld graag 4x hekje invoeren: ####