AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 955 deelnemers

 • 260.548
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 82.2% Dubbel ingevoerd
  • 82.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 85.5%
 • 260.545
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 82.2% Dubbel ingevoerd
  • 82.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 85.5%
Meedoen aan dit project