AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 1.020 deelnemers

 • 286.297
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 285.974
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.5%
Meedoen aan dit project
 
G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

2019; Naam van de provincie en gemeente NIET invoeren; ook geen vraagtekens ? plaatsen; Bij controle komen de fouten wel te voorschijn en worden gecorrigeerd.

Laatst bijgewerkt op: 

Bij de controle blijkt dat er invoerders zijn die de namen van de provincie overnemen en bij twijfel een vraagteken ? invoeren. Ook Patroniem staat heel vaak niet in het daarvoor bestemde vak. Aanhalingstekens hebben ook vaak geen effect de vorige naam en/of plaatsnaam wordt niet overgenomen terwijl dit wel de bedoeling is. TIP: lees de invoerinstructies even door.

N.B. De gemeente namen zijn niet direct noodzakelijk, soms zijn er meerdere dorpen met dezelfde naam in verschillende gemeenten dan zou je de gemeentenaam kunnen invoeren maar is niet noodzakelijk. Bij wel invoeren dan graag geen afkorting van de gemeente naam.

 • Bosje

  Bosje

  Van de invoerinstructie: Uitganspunt: De gevraagde gegevens worden ingevoerd exact zoals ze op de scan staan. Er staat nergens iets over provincies wel/niet invoeren. In ieder geval zal ik de provincies achterwege laten in het vervolg.

  Heb ik ook nog een vraagje: soms is alleen het patroniem duidelijk doorgehaald. Doorgehaalde gevegens moeten worden ingevoerd , maar in dit geval ook?

 • G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

  G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

  Naam van de Provincies is niet nodig om in te voeren. Daar is aleens eerder een discussie overgevoerd. Inderdaad, patroniem doorgehaald: WEL invoeren in het daarvoor bestemde vak.

 • Bosje

  Bosje

  OK bedankt. TIP: pas de invoerinstructies aan over provincies wel/niet invoeren. Ik kom van een voltooid Amsterdam-project hier terecht. Dan lees ik wel de invoerinstructies, maar niet wat er allemaal onder berichten is voorbij gekomen.

 • Laura Heijdra

  Laura Heijdra

  Ik kom nu vaak Smallingerland, Opsterland enz. of afkortingen daarvan tegen (Sm.) moeten die wel ingevoerd worden? Ik doe het tot nu toe trouw wel.

  Groeten Laura Heijdra

 • De gemeente namen zijn niet direct noodzakelijk, soms zijn er meerdere dorpen met dezelfde naam in verschillende gemeenten dan zou je de gemeentenaam kunnen invoeren maar is niet noodzakelijk. Bij wel invoeren dan graag geen afkorting van de gemeente naam.