AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 1.001 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project
 
G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

G. Bosgraaf-Veenstra, (Noardeast-Fryslân)

2019; Functie navigatie s.v.p. gebruiken, i.v.m. het overslaan van gedeelten tekst op de scan.

Laatst bijgewerkt op: 

 

Regelmatig zijn scans niet volledig ingevuld. Dat is erg vervelend bij de controle en kost veel tijd dit te herstellen.

Niemand slaat met opzet regels over.  Maar ook onderaan, een tweede deel van de scan, staan vaak personen geregistreerd!

In de werkbalk onder de scan kun je 'navigatie tonen' aanzetten. Hierdoor wordt er een klein schermpje getoond met de complete scan en daarop in het rood gemarkeerd het gedeelte van de scan dat groot in beeld is. In één oogopslag zie je of er nog meer regels in te voeren zijn.