AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 922 deelnemers

 • 252.454
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.6% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.9%
 • 252.339
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.6% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82.8%
Meedoen aan dit project
Laura Bras

Laura Bras

2013; Nieuw project op VeleHanden: AlleFriezen

Laatst bijgewerkt op: 


Bevolkingsregisters

In dit project vragen de Friese gemeenten, provincie en archiefinstellingen hulp bij het ontsluiten van de Friese bevolkingsregisters. Het gaat om honderdduizenden persoonsnamen uit de periode 1850-1939.

Feestelijke lancering

Wegens ziekte van de sprekers kan de bijeenkomst vanmiddag helaas niet doorgaan. Er wordt binnenkort een nieuwe datum bekend gemaakt.
Het VeleHanden-project AlleFriezen wordt vanmiddag samen met de vernieuwde website AlleFriezen.nl, feestelijk gepresenteerd in het gemeentehuis van Boarnsterhim. De eerste gemeenten die meedoen zijn: Boarnsterhim, Littenseradiel, Vlieland en Harlingen. Daarna zullen andere gemeenten volgen.

Livekoppeling AlleFriezen.nl

Op AlleFriezen.nl komen binnenkort door middel van een livekoppeling steeds s’ nachts de ingevoerde data gratis beschikbaar. Voor de beloning wordt daarom gezocht naar andere vormen, onder andere op basis van jullie input op het forum.

Meedoen

Enthousiast geworden? Doe dan mee met het project AlleFriezen!