Wie woonden er in Amersfoort?

Help Archief Eemland om de bevolkingsregisters te beschrijven. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog zijn onderdeel van deze bevolkingsregisters.

Stand van zaken

 • 40.314 scans
 • 279 deelnemers

 • 40.268
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.9% Dubbel ingevoerd
  • 99.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 40.268
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.9% Dubbel ingevoerd
  • 99.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Sjoukje Straub

Sjoukje Straub

Invoer is klaar!!

Zoals de geregelde invoerders al gemerkt hebben zijn de scans op. Alle gegevens zijn ingevoerd.

Hiervoor hulde aan alle harde werkers!

De controleurs wens ik nog veel succes met het afronden van de controles.

Volgende stap zal zijn het voorbereiden voor publicatie op de website www.archiefeemland.nl

Houdt deze website ook in de gaten voor een nieuw project voor het indexeren van bevolkingsregisters van een andere gemeente uit ons werkgebied.