Met oprechte deelneming

Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk. We worden allemaal vereeuwigd in een overlijdensakte. Een belangrijke bron voor onderzoekers. Helpt u het Gelders Archief mee bij het indexeren van de jaren 1951-1960?

Stand van zaken

 • 55.728 scans
 • 394 deelnemers

 • 51.141
  • 8.2% Onbruikbaar
  • 91.8% Dubbel ingevoerd
  • 91.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 51.141
  • 8.2% Onbruikbaar
  • 91.8% Dubbel ingevoerd
  • 91.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
 
Anthony Livius (Gelders Archief)

Anthony Livius (Gelders Archief)

Project afgerond: akten staan online

Beste vrijwilligers,

Het is volbracht! Ons gezamenlijke project ‘Met oprechte deelneming’ is afgerond. Nadat alle akten waren ingevoerd en door Dac, Everlien, Minouche en Tonnie zijn gecontroleerd, hebben wij achter de schermen alles in het werk gesteld om nog vóór het einde van het jaar alle akten op de website te plaatsen. Dat is gelukt! In amper vijf maanden is het project afgerond.

In onze personendatabase vinden jullie de resultaten van onze gezamenlijke inspanning. Voor onderzoekers en genealogen is het nu mogelijk om meer dan 100.000 Gelderse overlijdensakten uit de jaren vijftig online (op persoonsnaam) te doorzoeken. Onze database vinden jullie hier.

Nogmaals willen wij onze grote waardering uitspreken voor het harde werk dat jullie hebben verricht. Een dergelijk project is simpelweg niet mogelijk zonder de inspanningen van zoveel vrijwilligers.
Op onze website hebben we een korte video geplaatst om jullie te bedanken en om aan mensen uit te leggen waar ze alle nieuwe gegevens kunnen vinden. De video vinden jullie hier.

Geniet van de roem. Hopelijk tot een volgende keer. Het was ons een waar genoegen om met jullie samen te werken.

Franka en Anthony
de projectbegeleiders