In actie voor het christelijk onderwijs! Project Volkspetitionnement 1878

In 1878 zetten ruim 300.000 protestantse en 160.000 katholieke Nederlanders hun handtekening onder een verzoekschrift om ruimte te houden voor het bijzondere, christelijke, onderwijs. Nu, bijna 140 jaar later, onderzoeken historici van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit te Nijmegen de lijsten met ondertekenaars.

Stand van zaken

 • 14.322 scans
 • 284 deelnemers

 • 11.263
  • 12.4% Onbruikbaar
  • 78.6% Dubbel ingevoerd
  • 78.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 91%
 • 11.263
  • 12.4% Onbruikbaar
  • 78.6% Dubbel ingevoerd
  • 78.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 90.9%
Meedoen aan dit project
Koos-jan (VU)

Koos-jan (VU)

OPROEP: Help mee in de laatste fase van het project

Beste heer, mevrouw,

In 1878 zetten ruim 300.000 protestantse en 164.000 katholieke Nederlanders hun handtekening onder het Volkspetitionnement. Doel was de nieuwe onderwijswet tegen te houden. Hoe konden gelovige ouders eigen onderwijs voor hun kinderen betalen, als de overheid alleen openbare scholen wilde financieren?

Het Project Volkspetitionnement 1878 onderzoekt de mensen achter deze volksbeweging. Hiervoor digitaliseren wij de handtekeningen van de ondertekenaars. U heeft al eerder meegedaan aan het eerste deel van het project. Het tweede deel van het project, waarin de katholieke handtekeningen worden gedigitaliseerd, is nog in volle gang. 

Daarvoor vragen wij u (opnieuw) uw hulp. Helpt u mee om het resterende deel van de handtekeningen te digitaliseren? De eerste resultaten zijn al zichtbaar via vp1878.nl. 

Ga naar VeleHanden.nl en doe mee! Gedurende de maanden november 2017 tot februari 2018 reiken wij aan de meest productieve vrijwilligers een extra presentje uit. Daarnaast is er voor iedere vrijwilliger aan het einde van het project een presentje beschikbaar.

We zien uw hulp graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groet,

Het projectteam VP1878

Fred van Lieburg, Hans Krabbendam, Marij Leenders en Koos-jan de Jager


 • Gapinge

  Gapinge

  Kan aangegeven worden hoeveel scans er nu nog gedaan moeten worden zijn dat er: 2400 (de optelsom van de verschillende landsdelen) of is dat 2200 (2400 - 9% onbruikbaar) x 2 en dus plm. 4400?

 • Koos-jan (VU)

  Koos-jan (VU)

  Beste,

  In totaal moeten er nog 2400 scans worden ingevoerd, dus zoveel als er nog open staan in de voorkeuren.

  Deze scans bestaan dus allen uit twee originele lijsten, dus u kunt ook rekenen met 4800 lijsten.

   

  Met groet,

  Koos-jan de Jager

 • Jeffry Huntjens

  Jeffry Huntjens

  Laatst bijgewerkt op: 

  Iedere maand verloten wij een boekenbon onder de vrijwilligers die zich het meeste inzetten voor het project. Deze maand heeft mevr. Annette van Dam een presentje gewonnen.

  Wij vroegen haar:

  1. Wat is haar motivatie is om mee te doen aan het Project Volkspetitionnement 1878?
  2. Wat zij van het invoeren heeft geleerd? Is zij interessante verhalen op het spoor gekomen?
  3. En waarom anderen, volgens haar, óók mee moeten doen in het digitaliseringsproject?

   

  Haar antwoord was:

  "Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk dat ik thuis, achter de computer, kan doen. De afgelopen jaren heb ik vrijwilligerswerk gedaan als tekstcorrector van enkele (paarden)bladen en van een boek (twee delen). Afgelopen halfjaar was ik 'werkeloos' op het gebied van vrijwilligerswerk. Ik kwam de oproep tegen in de nieuwsbrief van de Personeelsvereniging van het Radboud. En meteen dacht ik: YES, dat is echt iets voor mij!

  Ik moest meteen denken aan (wijlen) mijn moeder, die ook graag speurwerk deed op het gebied van bijvoorbeeld de historie van haar woonplaats Steenwijk en geboorteplaats Amsterdam, en die ook genealogisch veel werk verricht heeft w.b. de stambomen van mijn familie, dit in een tijd waarin ze nog geen gebruik kon maken van media zoals de computer. 

   

  Blijkbaar heb ik dit 'gen' van mijn moeder meegekregen, want terwijl ik met de Volkspetitie bezig was, bemerkte ik dat het me echt ging boeien. Ik zag (en zie) het levendig voor me, hoe dat dan misschien gegaan is. Het verschil tussen 'deftige' en gewone namen, het grote verschil tussen diverse handschriften.... Het viel me op dat veel mensen toch tamelijk keurig schreven. En dat waren niet altijd de deftigste namen! Ook de verschillen in de verschillende provincies die ik uitgewerkt heb vind ik interessant.

  Zo viel het me op dat in de provincie (Noord) Brabant heel veel tussenvoegsels voorkwamen: van de, van der, van, van den, etc. Ooit had ik dat op de middelbare school wel geleerd, maar nu werd het wel heel duidelijk.

  De moeder van mijn moeders kant heet: Van den Berg, en deze naam kwam ik veel tegen in Noord-Brabant.

   

  In Friesland werd best netjes geschreven, met ook veel mooie namen. In Limburg vond ik de kwaliteit van schrijven opvallend minder netjes, ook viel het me op dat bij enkele scans de beroepen erachter geschreven waren (veelal: landbouwer). 'Landbouwer' werd creatief geschreven: 'landbouer, landbauer, lantbouwer' enzovoorts.

  Ook viel me op dat dyslexie bepaald niet een verschijnsel is van onze tijd. Ik ben verdraaiingen van letters veel tegengekomen.

  De namen van weduwen die ik tegenkwam waren veelal gegroepeerd, je ziet voor je hoe de vrouwen bij elkaar zitten of met elkaar naar de plaats gaan waar de petitie ondertekend werd. Of samen met een zoon (mijn invulling).

  Regelmatig familieleden die (waarschijnlijk) gezamenlijk tekenden: dezelfde namen onder elkaar, met andere voorletters. Dit is ook best handig als je één ervan niet goed kunt lezen, doordat er meerdere staan kun je wel met grote zekerheid raden dat die onleesbaardere naam dezelfde is. 

  Ik heb veel gegoogeld op namen, en hierdoor kon ik er toch een aantal ontcijferen waarvan ik anders het bestaan niet geraden had.

   

  Ik raad het mensen aan om mee te werken aan dergelijk onderzoek, omdat het nieuwsgierig maakt en je onvermoede interesses bij jezelf tegenkomt.

  Voor de afwisseling ben ik ook mee gaan doen aan het project: WO I, ook enorm leuk om te doen, wat minder inspannend in vergelijking met het ontcijferen van de namen.

  Kortom: ik blijf graag op de hoogte en mocht er meer vrijwilligerswerk aan de orde zijn, dan houd ik me aanbevolen!"

   

  Dank u wel, mevrouw Van Dam voor uw inzet en mooie woorden. De boekenbon komt uw kant op!

   

  Met hartelijke groet,

  Jeffry Huntjens,
  namens het Projectteam

   

 • Jeffry Huntjens

  Jeffry Huntjens

  Ook in het nieuwe jaar verloten wij iedere maand een boekenbon onder de meest actieve vrijwilligers van het project Volkspetitionnement 1878. Deze maand heeft mevr. Nel Warner een presentje gewonnen. Gefeliciteerd!

  Wij stelden haar een aantal vragen over haar deelname aan het project. Dit waren haar antwoorden.

  1. Wat is uw motivatie om mee te doen aan het Project Volkspetitionnement 1878?
  Het is elke keer een hele uitdaging om de handtekeningen te ontcijferen. Als het gelukt is om lastig te lezen namen te kunnen invoeren geeft dat toch een kick.

  2. Wat heeft u van het invoeren geleerd? Bent u interessante verhalen op het spoor gekomen?
  Door gebruik te maken van de website: www. wiewaswie.nl  leer je goed te kijken en te ontcijferen van wat er op de lijst staat. In sommige gebieden komen bepaalde namen veel voor. Doordat het op deze site alleen om handtekeningen gaat, is het wel lastig om te achterhalen of het over een bekend iemand gaat.

  3. Waarom zouden anderen óók mee moeten doen in het digitaliseringsproject?
  Het is leuk om de 'puzzels' op te lossen. Het geeft voldoening als je weer een blad heb kunnen afwerken.

  Hartelijk dank, mevrouw Warner! De boekenbon komt uw kant op!

  Met hartelijke groet,

  Jeffry Huntjens, 
  namens het Projectteam

 • Jeffry Huntjens

  Jeffry Huntjens

  Iedere maand (t/m 1 april) verloten wij een boekenbon onder de meest actieve vrijwilligers van het project Volkspetitionnement 1878. Deze maand heeft dhr. J.S. Ridderbos een presentje verdiend. Van harte gefeliciteerd, meneer!

  Ook aan hem stelden wij een aantal vragen over zijn deelname aan het project. Dit waren zijn antwoorden.

  1. Wat is uw motivatie om mee te doen aan het Project Volkspetitionnement 1878?
  Ik doe al jarenlang dit soort werk, o.a. voor het Meertens Instituut. Ik ben een pensionado met een gevoel voor geschiedenis en het werkt lekker makkelijk achter je bureau om de donkere maanden door te komen. 
  Ik ben Gereformeerd en ik vond én vind de Schoolstrijd, want daar ging het om, nog steeds van belang. 
  Het is ontroerend om al die namen, hoe knullig of juist heel zwierig, langs te zien komen. 'De weduwe' soms nog met kindertal erbij, in 1878!
  Bekende namen van toen naar nu, totaal onbekende namen, gewoon leuk.


  2. Wat heeft u van het invoeren geleerd? Bent u interessante verhalen op het spoor gekomen?
  Van al dat digitaal invoeren leer ik: nauwkeurige zorgvuldigheid. Oplossen van de raadseltjes: wat stáát daar nu eigenlijk?? Pech als je er niet verantwoord uit komt. Ook de spelling van dezelfde namen kan verschillen. En natuurlijk steeds weer:
  "Uwe Majesteits gehoorzamen onderdanen..." Kom daar nu eens om!
  En zelfs de pastoor tekende hier en daar, opmerkelijk!

  3. Waarom zouden anderen óók mee moeten doen in het digitaliseringsproject?
  Bij deze en gene drop ik wel eens wat van Vele Handen, leuk als je wat met je lege tijd om hoog zit. En je leert er van.

  Nogmaals, hartelijk dank, meneer Ridderbos! De boekenbon komt uw kant op!