'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Jack de Vries

Jack de Vries

Bevolkingsregisters Hemelumer Oldeferd staan op www.allefriezen.nl

Na Stavoren en IJlst staan nu ook de bevolkingsregisters van Hemelumer Oldeferd op www.allefriezen.nl.  Overigens staat in de titel nog een typefout (HemelumerOldeferd ipv Hemelumer Oldeferd), maar dat wordt nog aangepast.  De registers van Bolsward en Workum naderen inmiddels ook hun voltooiing. Nog een paar weken schat ik en dan kunnen genealogen en andere belangstellenden dankzij jullie inspanningen ook hierin op zoek gaan naar hun voorouders.