'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 356 deelnemers

 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project
 
Jack de Vries

Jack de Vries

2 juni Deelnemers- en vrijwilligersbijeenkomst Alle Friezen

 • Waar: Cultuurhistorisch centrum De Tiid, Jongemastraat 2 Bolsward
 • Tijd: 13.30-15.45 uur
 • Aanmelden: via lutske.vlieger@leeuwarden.nl

Programma:

13.30-14.00 uur Inloop met koffie


14.00-14.05 uur Opening en welkomstwoord door vooorzitter Roel Sluiter


14.05-14.20 uur Bezoekersstatistiek www.allefriezen.nl en digitaliseringsproject Sudwest-Fryslan (Jack de Vries

14.20-14.30 uur Mededelingen van de Redactieraad

14.30-14.40 uur Ontwikkelingen bij digitaliseringsbedrijf Picturae (Thomas van Maaren)

14.40-15.00 uur Pauze

15.00-15.40 uur Oud-wethouder Mirjam Bakker over genealogisch onderzoek naar haar familie in 'Verborgen verledenn' stijl

15.40-15.45 uur Sluiting door Roel Sluiter

15.45 uur Afsluitende borrel

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

   Jack,

  Gaat deze bijeenkomst door?

  Rick

 • Jack de Vries

  Jack de Vries

  Zeker. Er zijn tot dusver zo'n 30 aanmeldingen.

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Boeiende middag meegemaakt in een prachtig gebouw in Bolsward. Goed georganiseerd en gezellig.

  Mocht ik ook nog een bloemetje meenemen. Zo kun je thuiskomen.

  Rick