'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 355 deelnemers

 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project
 
Jack de Vries

Jack de Vries

Bevolkingsregisters Bolsward en Workum staan on-line

De bevolkingsregisters van Bolsward en Workum over de periode 1850-1922 zijn vanaf 27 mei 2022 te doorzoeken op www.allefriezen.nl voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers. Dank voor jullie inspanningen die dit mogelijk heeft gemaakt