'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Jack de Vries

Jack de Vries

MIJLPAAL!

Bijna 5 maanden na de start van dit project is 50% van alle scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Ofwel bijna 39.000 scans met in totaal ruim 716.000 namen. Hulde voor jullie als invoerders/controleurs. Als jullie werkzaamheden in dit hoge tempo doorgaan, is het project eind 2022 afgerond.

 • Rita Heijns

  Rita Heijns

  Vandaag mijn persoonlijke mijlpaal in dit project: 10.000 ingevoerde scans!