'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Jack de Vries

Jack de Vries

Werkzaamheden vorderen gestaag

Even een update van de werkzaamheden aan dit project (voorzover jullie het zelf al niet hebben gezien:-) Van de 8 gemeenten staan de bevolkingsregisters van 5 inmiddels op www.allefriezen.nl. Nog drie te gaan dus, maar dit zijn gelijk ook de omvangrijkste.

Wijmbritseradeel is inmiddels gevorderd tot 52% Nog ruim 6700 scans te gaan. De teller van Sneek staat nu op 37% (nog 9700 scans te gaan). Wonseradeel tot slot volgt op enige afstand (25% resp. 19000 scans). De vaart blijft er mooi in zie ik.

Totaal zijn er nu ruim 432.000 namen dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Complimenten daarvoor aan alle invoerders en controleurs!!