'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 358 deelnemers

 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project

Project info

 
Jack de Vries

Jack de Vries

Finishlijn verschijnt aan de horizon

Naar verwachting zijn in de tweede helft van november de nog resterende 9000 scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Dat betekent dat dit project na zo'n 10 maanden afgerond zal zijn. Boven mijn verwachting, want bij de start was mijn aanname dat alles in het eerste kwartaal 2023 klaar zou zijn. Zodra alles is ingevoerd zorg ik ervoor dat de laatste drie gemeenten (Sneek, Wonseradeel en Wijmbritseradeel) gepubliceerd worden op www.allefriezen.nl