S.O.S. Antwerpen (1820-1946)

Wil je weten waar Antwerpenaren aan dood gingen? Help dan mee om het Antwerpse doodsoorzakenregister in te voeren!

Stand van zaken

 • 9.009 scans
 • 623 deelnemers

 • 6.449
  • 3.2% Onbruikbaar
  • 71.6% Dubbel ingevoerd
  • 28.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 74.8%
 • 2.583
  • 3.2% Onbruikbaar
  • 71.6% Dubbel ingevoerd
  • 28.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 31.8%
Meedoen aan dit project
 
Isabelle Devos

Isabelle Devos

Online vragensessie

Laatst bijgewerkt op: 

Wegwijs op het invoerplatform

Sommigen onder jullie hebben misschien nog wat moeite om hun weg te vinden op het platform. Daarom organiseren wij donderdag 12 november twee live sessies (10u-11u of 20u-21u) waarbij we uitleg geven over de invoer op het platform.

Wat?

We gaan met elkaar in gesprek in een digitale meeting en overlopen samen hoe de invoerinstructies praktisch moeten worden toegepast. Nadien is er tijd voorzien om vragen te stellen.  

Voor wie?

Ben je al aangemeld maar verloopt de invoer niet vlot? Heb je nog enkele vragen of zijn bepaalde zaken niet helemaal duidelijk? Wil je graag de invoerinstructies overlopen met iemand van het team? Dan is deze sessie geschikt voor jou.

Praktisch?

De live sessies op donderdag 12 november zijn ondertussen volzet. 

Vriendelijke groet,

Het S.O.S Antwerpen team

 • Peter Van Looveren

  Peter Van Looveren

  Laatst bijgewerkt op: 

  @velehanden

  Hallo,

  Er worden enorm veel gegevens overgezet.  Deze kunnen, wanneer het project voltooid is, gebruikt worden door de universiteiten voor statistisch en sociologisch onderzoek.  Ik kan mij indenken dat genealogen, hier ook iets aan hebben.  Omdat het belangrijk is als genealoog uw bronnen te vergelijken met andere bronnen, heb ik hier een vraag over. 

  De stad Antwerpen heeft haar Burgerlijke Stand, van de stad, de districten, de opgeheven en aangehechte gemeenten, nog niet volledig online gezet, via een archiefbank, zoals de frima Vanden Broele die voor andere steden zoals Brugge en Geel al heeft opgemaakt.

  Op de website van het Rijksarchief zijn de overlijdensakten van de stad Antwerpen, district Antwerpen, maar raadpleegbaar tot 1906.  Bij Familysearch zijn dezelfde overlijdensakten intussen raadpleegbaar tot en met 1919.  Sinds 2018 is de openbaarheid ervan gedemocratiseerd tot 50 jaar.  Dit wil zeggen dat overlijdensakten van de stad Antwerpen, district Antwerpen, openbaar zijn, mits ze ouder zijn dan 50 jaar.

  In het Felixarchief zijn deze niet fysiek raadpleegbaar, omdat ze nog niet gescand zijn en omdat ze als uniek worden beschouwd en naar eigen zeggen kwetsbaar zijn.  Men vergeet dat ze in tweevoud opgemaakt zijn, maar daar is het al niet veel beter.  In de opots van de Regie der Gebouwen, waar het archief van de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, wordt bewaard, ontstaat er wel eens een schimmelproblematiek.

  Volledigheidshalve kan men wel de minuten van de overlijdensakten, die openbaar zijn, na reservatie , nadat ze gestofzuigd zijn en de bijzondere bijkomende coronamaatregelen, van het Felixarchief, ter plekke en fysiek raadplegen.  Ik heb hiervan al vaak gebruik gemaakt, maar zonder index, of tienjaarlijkse registers als hulpmiddel, is dit niet de meest aangename manier van werken.

  Ik maak van dit schrijven dan ook even gebruik, om mijn interesse uit te drukken, voor dit project, waartoe ik zelf op een bescheiden wijze, mee mag bijdragen.

  Mijn vraag is nu:  Heeft u, als wetenschappers en archivarissen, misschien wél de mogelijkheid, om ten minste voor de achternamen een dubbelcheck uit te voeren aan de hand van de Burgerlijke Stand?

  Alvast bedankt voor een reactie.

   

   

   

   

 • Sven Vrielinck

  Sven Vrielinck

  Dag Peter,

  Bedankt voor uw interesse en medewerking.

  De gegevens die in het kader van dit project worden ingevoerd, zullen ter beschikking van iedereen worden gesteld. Wanneer de databank klaar is, zal deze door het Felixarchief online worden gezet. Alle namen en gegevens zullen doorzoekbaar zijn.

  Om op uw vraag te antwoorden: nee, wij hebben geen mogelijkheid om een systematische dubbelcheck van alle ingevoerde namen uit te voeren aan de hand van de Burgerlijke Stand. Zoals iedereen kunnen we wel, per individueel geval, de scans bekijken die op de sites van het Rijksarchief en Familysearch ter inzage worden aangeboden. Uiteraard zijn wij ook vragende partij om de registers van de Burgerlijke Stand uit de meer recente periode langs digitale weg te kunnen raadplegen. Maar u zal begrijpen dat dit buiten de mogelijkheden van dit project ligt.

  Uw vraag en bedenkingen nemen we alvast mee voor toekomstig overleg. Ongetwijfeld zullen ze nog aan bod komen.

  Vriendelijke groeten,

  Sven