Bevolkingsregisters stad Utrecht (1900 - 1912)

Het Utrechts Archief biedt deze serie bevolkingsregisters aan om te indexeren op adres, namen, geboortedata en geboorteplaatsen van de verschillende bewoners.

Stand van zaken

 • 42.441 scans
 • 411 deelnemers

 • 38.073
  • 10.3% Onbruikbaar
  • 89.7% Dubbel ingevoerd
  • 89.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 38.073
  • 10.3% Onbruikbaar
  • 89.7% Dubbel ingevoerd
  • 89.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
 
Albert HUA

Albert HUA

Samuel Muller

Op de Emmalaan 29 woonde Samuel Muller (Amsterdam, 22 januari 1848 - Utrecht, 5 december 1922), een zwaargewicht uit het archiefwezen. Behalve archivaris, was hij in Utrecht ook museumdirecteur. In 1873 was hij hier benoemd tot gemeentearchivaris. Muller begon zijn werk­zaamhe­den met een voorlopige inventaris van het gehele archief, waartoe ook de meer driedi­mensio­nale oudheden van het museum werden gerekend. Zijn zoekactie in de gemeente­lijke burelen naar rondzwervende archief­stukken leverde een rijke oogst op. Om op korte termijn resultaten te kunnen tonen, begon hij met het inventari­seren van het beeldma­teriaal en de museum­collectie. Vanaf 1879 was hij ook benoemd tot rijksarchivaris in Utrecht. Het rijksar­chief zat in het voormalige kabinet van landbouwwerktuigen, op Drift 27. Mullers grootste verdienste voor het archiefwezen bestaat uit een inventarisatie van de stedelijke archieven, waaraan hij van 1878 tot 1893 heeft gewerkt. In 1891 werd de Vereniging van Archivarissen in Neder­land opgericht, waarin Muller een vooraanstaande positie innam. Zijn autoriteit werd voorgoed gevestigd met de publicatie van de Handleiding voor het ordenen en beschrij­ven van archieven, een handboek dat hem ook internatio­naal roem bezorgde. Een archief definieerde hij als ‘het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven berusten.’ Hoe nauwgezet Muller zijn taken opvatte, blijkt wel uit het feit dat hij als gemeentearchivaris zichzelf als rijksarchivaris brieven stuurde en andersom.


Met dank aan de invoeders van Emmalaan 29

 • Nora

  Nora

  Wat ontzettend leuk om deze man tegen te komen op de lijst en vervolgens zo'n leuk verhaal te lezen. Top! Dank voor het uitzoeken en plaatsen van dit bericht, mijn nieuwsgierigheid is weer gevoed ;-)