Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-1889)

Helpt u mee met het invoeren van deze oudste en laatste series bevolkingsregisters van de stad Utrecht? Alleen de bewoners hoeven te worden ingevoerd; de adressen zijn al gedaan.

Stand van zaken

 • 56.513 scans
 • 395 deelnemers

 • 22.021
  • 2.7% Onbruikbaar
  • 39% Dubbel ingevoerd
  • 38.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 41.7%
 • 21.581
  • 2.7% Onbruikbaar
  • 39% Dubbel ingevoerd
  • 38.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 40.8%
Meedoen aan dit project
 
Joyce Pennings

Joyce Pennings

Sporen van slavernijverleden in de stad Utrecht

De gemeente Utrecht laat momenteel onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de slavernij in Utrecht. Ofschoon de stad nooit kantoren van de VOC of WIC herbergde was er veel aan slaaf gemaakten verdiend kapitaal aanwezig. Toen in 1863 de slavernij werd afgeschaft en voormalige plantage-eigenaren compensatie kregen voor iedere vrij gemaakte slaaf was daar in de stad Utrecht een bedrag van (omgerekend naar huidige koopkracht) ruim € 4 miljoen euro mee gemoeid. In Utrecht ging het vooral om eigenaren van plantages in Suriname. De slaaf gemaakten zelf ontvingen helemaal niets; sterker nog, zij moesten nog tien jaar langer doorwerken onder staatstoezicht om zo hun eigen vrijlating te financieren. 

In de bevolkingsregisters passeren deze (voormalige) plantage-eigenaren af en toe de revue. Heel af en toe duiken er namen op met de vermelding inboorling etc.

Mochten jullie deze of andere sporen van slavernij tegenkomen, dan houden wij ons zeer aanbevolen voor een melding op dit Forum. Zo kunnen wij met zijn allen misschien een steentje bijdragen aan dit onderzoek.

Voor wie nog wat meer wilt weten over dit onderwerp:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://sporenvanslavernijutrecht.nl/wp-content/uploads/Slavernij-in-Utrecht-Oud-Utrecht-nr.2-2013-los.pdf

https://mappingslavery.nl/

 

 • Herma van den Brink

  Herma van den Brink

  Laatst bijgewerkt op: 

  Weet niet zeker of deze persoon als huisslaaf/huismeid werd meegenomen van Java naar Utrecht door de familie Boers. Maar niet alleen in Suriname, ook in Ned Indië was sprake van slavenhouderij en werden vrouwen als concubine gehouden. In hoeverre deze Seima vrijwillig is meegegaan naar Nederland zullen we wel nooit weten.

  Op de scan van Biltstaat 6-8 staat de familie Boers vermeld, met als dienstmeid Seima, geboren op Java

   De volgende opmerking staat er bij geschreven. Ze zou geen voornaam hebben, maar als ik op allerlei plekken zoek, kom ik Seima alleen als voornaam tegen, en niet als achternaam. 

 • Joyce Pennings

  Joyce Pennings

  Mooie vondst Herma, dank. Onderzoekster Nancy Jouwe wees ons er op dat in Ned. Indië de slavernij in 1860 werd afgeschaft; daar was ook zeker sprake van slavernij.

 • Waums

  Waums

  spoor van slavernij verleden? 

  wijk H, van Wijckskade 336:

  Revers, Cornelis * 10 maart 1830 te Demararij

   Demerary was een onderdeel van de Nederlandse kolonie Essequebo (Engels: Essequibo), officieel heette de kolonie Essequebo en Demerary. De rivier werd in 1745 opengesteld voor de vaart, exploitatie en de aanleg van plantages. De oproep tot vestiging in de kolonie vond veel gehoor bij Britse planters, komende van Barbados. Het Britse element in dit deel van de kolonie was erg groot. De kolonie groeide snel en na ongeveer 20 jaar had Demerary Essequebo voorbijgestreefd. (Bron: Wikipedia)