Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Met uw hulp ronden wij een omvangrijk project notariële akten (1566-1811) af dat dertig jaar geleden werd gestart in Utrecht.

Stand van zaken

 • 28.180 scans
 • 236 deelnemers

 • 24.440
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Ingevoerd 87.1%
 • 23.442
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.5%
Meedoen aan dit project
 
Albert HUA

Albert HUA

Wanneer een scan als 'onbruikbaar' kwalificeren?

Beste deelnemers,

Indien een scan geen in te voeren gegevens bevat (omdat er geen te indexeren gegevens op staan, dan wel omdat het een kaft, schutblad of lege pagina of een index is) kan die als onbruikbaar worden aangemerkt. Maar als de scan wel degelijk een notariële akte behelst, die echter moeilijk leesbaar is vanwege lastig handschrift, in het Frans geschreven of heel flets, vlekkerig of doorgehaald is, dan liever niet als onbruikbaar stigmatiseren. In dat geval kun je beter een volgende scan uitproberen en dus de moeilijke laten voor wat die is. Daarmee gaat dan maar iemand die niet voor een kleintje vervaard is aan de haal.

Met vriendelijke groet,

Albert