Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Met uw hulp ronden wij een omvangrijk project notariële akten (1566-1811) af dat dertig jaar geleden werd gestart in Utrecht.

Stand van zaken

 • 28.180 scans
 • 236 deelnemers

 • 24.440
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Ingevoerd 87.1%
 • 23.442
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.5%
Meedoen aan dit project
 
Albert HUA

Albert HUA

Doe dit thuis niet na!

Laatst bijgewerkt op: 

Tegenwoordig biedt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een heel alfabet van huiselijk geweld gerelateerde onderwerpen aan op hun site, maar in vroeger tijden - toen de smaken nog minder divers en inclusief waren - konden ze er ook wat van! Zo getuigden in een akte uit de wijnmaand van 1809 twee vrouwen ‘gehoord, gezien en bijgewoond’ te hebben dat een man op de vlucht is geslagen voor het razende geweld van zijn ‘in grote woede en drift’ ontstoken echtgenote. Deze laatste zou haar man ‘continueel’ met een blaaspijp slagen hebben toegebracht ‘zodanig dat de tekenen daarvan op des rekwirants ontbloote ligchaam zigtbaar waren.’ En dat terwijl de man ‘geen de minste tegenweer bood’. Dit ziende zijn de twee vrouwen ogenblikkelijk toegesneld ten einde de arme man ‘uit handen van zijne huisvrouw te ontzetten’. En hebben ze het voor elkaar gekregen de driftige vrouw tot bedaren te brengen. Zo zie je maar, de powervrouw is allerminst een nieuwerwets fenomeen.

Met dank aan Nel Warner