Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Met uw hulp ronden wij een omvangrijk project notariële akten (1566-1811) af dat dertig jaar geleden werd gestart in Utrecht.

Stand van zaken

 • 28.180 scans
 • 236 deelnemers

 • 24.343
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.4% Ingevoerd
  • 82.5% Gecontroleerd
  Ingevoerd 86.8%
 • 23.255
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.4% Ingevoerd
  • 82.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82.9%
Meedoen aan dit project
 
Joyce Pennings

Joyce Pennings

Violist krijgt nog geld van koning Lodewijk Napoleon

Een gewezen violoncellist bij de hofkapel van koning Lodewijk Napoleon heeft nog recht op geld en machtigt op 25 januari 1811 iemand om dat te innen.

Zijn naam is Victor Malherbe. Zou hij familie zijn van Jean Malherbe, violist in de hofkapel bij stadhouder Willem V? Van hem is een interessante briefwisseling bewaard gebleven met zijn vrouw.

Met dank aan: Nel Warner

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  .... of het is een voorvader van Annet Malherbe, actrice ....