Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 17.245 scans
 • 210 deelnemers

 • 7.322
  • 0.5% Onbruikbaar
  • 42.5% Ingevoerd
  • 25.5% Gecontroleerd
  Ingevoerd 43%
 • 4.394
  • 0.5% Onbruikbaar
  • 42.5% Ingevoerd
  • 25.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 26%
Meedoen aan dit project
Alie Lassche

Alie Lassche

Verbetering werkzaamheden (en nieuws over tijdelijk verdwenen punten)

Beste vrijwilligers,

We geven jullie graag een update over de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden binnen ons project. Sinds september zijn Theo en ik als promovendi gestart, en houden we ons dus ook onder andere bezig met het coördineren van het project hier op Vele Handen. Achter de schermen gebeurt er heel erg veel: we zijn nog steeds bezig met het scannen van kronieken in diverse archieven, het corrigeren van de baselines en het controleren van jullie transcripties. We zijn ontzettend blij met het vele werk dat jullie voor ons doen, maar we zien ook in dat wij de workflow op diverse vlakken nog wel kunnen verbeteren, waardoor het werk gemakkelijker en onze samenwerking prettiger wordt. De komende tijd zullen Theo en ik ons dus op die verbeterpunten richten.

Het volgende zijn we van plan om te gaan doen:

Voordat we een kroniek online plaatsen zodat deze getranscribeerd kan worden door jullie en ons, zullen we alle baselines handmatig corrigeren. Dit scheelt ons veel extra werk bij het controleren. Voor sommige kronieken die nu online staan, geldt dat de baselines nog steeds slecht gesegmenteerd zijn. Die zullen we in de komende tijd innemen, zodat we eerst dat kunnen corrigeren. Daarna kunnen deze weer verder getranscribeerd en gecontroleerd worden. Als we een kroniek tijdelijk innemen, zullen de punten die je met het transcriberen van die kroniek behaald hebt, tijdelijk verdwijnen. Deze komen echter terug zodra we de kroniek weer online plaatsen! Ze zijn dus niet compleet verdwenen.

Het programma Transkribus is in staat om modellen te trainen die zelf pagina’s transcriberen. Om een model te trainen zijn zo’n 15.000 handmatig getranscribeerde woorden nodig van een handschrift. Soms zijn dat 30 scans, soms iets meer. Wanneer van kronieken met meer dan 15.000 woorden genoeg pagina’s getranscribeerd zijn op Vele Handen, zullen wij zo’n kroniek innemen, zodat we een model kunnen trainen. Op een dergelijk moment zullen dus opnieuw je punten tijdelijk verdwijnen, maar ook deze komen weer terug zodra we de kroniek weer online plaatsen! Als de transcripties die Transkribus voor ons heeft gemaakt betrouwbaar genoeg zijn, plaatsen we de kroniek weer online, en hoeft de serie alleen nog gecontroleerd te worden.

We zijn van mening dat met deze twee aanpassingen het project uiteindelijk efficiënter kan worden uitgevoerd, en we beter gebruik kunnen maken van jullie hulp.

We hopen dat we jullie hiermee voldoende op de hoogte hebben gebracht. Dank dat jullie zo gepassioneerd met ons meewerken! Dat waarderen we enorm. Als er verdere vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.

Hartelijke groet, namens Theo, alsmede namens Erika en Judith,

Alie

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Laatst bijgewerkt op: 

  En hier kunnen we het aloude spreekwoord weer uit die even oude stal halen: Bezint eert gij begint.

  En waarom vaktaal gebruiken in een voor leken bedoelde uitleg? Ben grote voorstander van het gebruiken van de Nederlands taal i.p.v. Engelse vaktaal. Dus graag in het vervolg lekentaal gebruiken. 

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Laatst bijgewerkt op: 

  Had dit inderdaad nog niet gelezen, was veel te lang en ik zat in Kopenhagen en wilde graag aan de slag.

  Stap af en toe over naar; Amsterdam, crowd leert computer lezen.

 • Alie Lassche

  Alie Lassche

  Bedankt voor jullie feedback! We nemen dit mee in het vervolg. We hopen dat de belangrijkste punten duidelijk zijn. Als er nog vragen zijn, laat het dan weten!

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Kunnen we bericht krijgen als er weer nieuwe scans beschikbaar zijn op niveau 1?

  Zover ik kan zien staan de scans van Vlissingen nog steeds ondersteboven. 

 • Machtelt

  Machtelt

  Ook ik zie de scans van Vlissingen ondersteboven. Heb er al meerdere teruggestuurd als te moeilijk.