Zaanse briefhoofden

De collectie Zaanse Briefhoofden bevat briefhoofden, kwitanties van Zaanse bedrijven en instellingen uit de negentiende tot en met de twintigste eeuw. Er zitten prachtige exemplaren tussen die gebruikt kunnen worden als illustraties. Ook voor onderzoek naar bedrijfsgeschiedenis is dit een prachtige bron. Met uw hulp maken we de collectie online doorzoekbaar. Op die manier hebben we straks een prachtige bron voor het vinden van informatie over het bedrijfsleven in de Zaanstreek.

Stand van zaken

 • 15.030 scans
 • 99 deelnemers

 • 14.969
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Dubbel ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 14.969
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Dubbel ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
 
Geke van de Kamp

Geke van de Kamp

Invoerinstructie: versie 3

Beste invoerders,

Bij de controle hebben we gezien dat de instructie voor het invoeren van gegevens toch op verschillende manieren te interpreteren is.
Daarnaast hebben jullie zelf ook opmerkingen en tips gegeven.
Dit hebben we allemaal verwerkt in een 3e versie invoerinstructie.

Verzoek is om deze door te nemen zodat de komnde tijd steeds meer scans automatisch gematched kunnen worden.

 • Willempie

  Willempie

  Beste Geke,

   

  Ik heb 6 augustus de volgende vraag gesteld,

  Beste Geke,

  Ik heb nog iets toegevoegd aan het ####'s verhaal van 31 juli. en bij onderschift of toevoeging van 26 juli, graag een reactie hierop.

  Willem.,

  zo te zien heb je deze gemist. Graag nog een reactie.

  vr. groet, Willem.

 • Lize

  Lize

  Laatst bijgewerkt op: 

  Ik heb net de nieuwste (de derde) versie van de invoerinstructies gelezen.

  Er valt me op dat er niets staat over de plaatsnamen die niet in de Zaanstreek liggen, terwijl daar wel iets over opgenomen zou worden. (Nadat ik ging invoeren zie ik dat de lijst plaatsnamen enorm is uitgebreid, dus is dat het antwoord op mijn vraag al!)

  En er zijn twee afdrukken van poststempels verwisseld.

  Als je goed kijkt en leest snap je het wel, maar ik geef het toch maar even door.

  Nog een vraagje over de toevoeging bij het huisnummer: Als het bedrijf in het 'stadhuis' of 'gemeentehuis' zit, zonder verder een adres, noteer je dit dan bij 'toevoeging' of bij 'straatnaam'?

 • Ralph van der Vliet

  Ralph van der Vliet

  Ok dus de instructie die gisteren door Frans is vermeld, dat we geen bedrijven opnemen die hun vestigingsadres buiten de Zaanstreek hebben en dus als onbruikbaar beschouwen, is bij deze dus weer van tafel ? Ik heb er inmiddels al aardig wat om die reden op ‘onbruikbaar’ gezet. Blijft dus voor mij verwarrend.

 • E. Zuidema

  E. Zuidema

  Naar aanleiding van de nieuwe instructie heb ook ik nog een vraag. Ik las dat men bij meerdere adressen nu het kantooradres moet overnemen. Dat is helder. Maar ik kom ook vaak tegen dat het een vereniging o.i.d. betreft met een secretariaat. Bijvoorbeeld bij een toneel- of fotoclub. Daar staat dan een adres van de secretaris van dat moment. Ik nam dit eerst niet over, maar nu zie ik dit als een adres wat in zekere zin vergelijkbaar is met een kantooradres en neem het nu wel over. Is dit juist?

 • Ralph van der Vliet

  Ralph van der Vliet

  Ik neem in dit soort gevallen het adres van het secretariaat wel over. Het adres kan nog al eens veranderen als je een aantal van dezelfde vereniging oid moet invoeren. Maat het is een adres, niet waar? Mogelijk dat de projectleiders hier anders over denken.