Zaanse Verpondingsregisters e.a.

Vanaf de 17e eeuw werd belasting op onroerend goed geheven, verponding genoemd. In de zogenoemde verpondingsboeken (ook wel gaarderboeken of gaderboeken genoemd) werd elk jaar genoteerd of de belasting voor het perceel door de eigenaar was voldaan. De Schotboeken zijn vergelijkbaar, alleen bedoeld voor een andere belasting. Beide administraties waren gebaseerd op maatboeken, waarin de oppervlakte van iemands onroerend goed was vastgelegd. Zie het totaal aan deze administratie als de voorloper van het Kadaster!

Stand van zaken

 • 26.731 scans
 • 207 deelnemers

 • 21.781
  • 6% Onbruikbaar
  • 81.5% Dubbel ingevoerd
  • 52.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 87.5%
 • 14.033
  • 6% Onbruikbaar
  • 81.5% Dubbel ingevoerd
  • 52.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 58.4%
Meedoen aan dit project
 
Jan van der Male

Jan van der Male

Driedaagse curus oude handschriften in november

Laatst bijgewerkt op: 

Beste projectdeelnemers,

We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat het de bedoeling is om alsnog een cursus aan te bieden voor het lezen van oude handschriften. Vorig jaar kon deze helaas niet doorgaan.

-Deze cursus bestaat uit drie opeenvolgende dagdelen:

-De cursusdata zijn maandagmiddag 1, 8 en 15 november 2021 

-Cursuslocatie is het Gemeentearchief Zaanstad

-Er zijn huiswerkopgaven voor het 2e en 3e dagdeel

-Op een van de cursusmiddagen (afhankelijk van het weer) lopen we een stukje van de route die de Verpondingsgaarder jaarlijks aflegde in de Banne Westzaan

-Op een van de andere cursusmiddagen krijgt u een korte rondleiding door de depots van het Gemeentearchief

Heeft u belangstelling? Meld u aan via j.male@zaanstad.nl.