Zaanse transportakten 1560 - 1811

Helpt u mee om misschien wel de belangrijkste bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken?

Stand van zaken

 • 51.118 scans
 • 71 deelnemers

 • 522
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 1% Dubbel ingevoerd
  • 0% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 1.4%
 • 13
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 1% Dubbel ingevoerd
  • 0% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 0.4%
Meedoen aan dit project
 
Jan van der Male

Jan van der Male

LET OP: Transcripties op oudste transportakten Assendelft en Westzaan als hulp beschikbaar

Laatst bijgewerkt op: 

Van de oudste transportakten van Assendelft en Westzaan blijken transcripties beschikbaar te zijn.

Helaas kunnen die niet eenvoudig aan de scans gekoppeld worden, maar ze zijn wel bruikbaar: het scheelt heel veel leeswerk in moeilijke akten, wanneer daar al transcripties van beschikbaar zijn.

Tip: werkt u aan de transportregisters van Assendelft over de periode 1579-1646 (toegang OA-0005, inventarisnummers 1993-2008) of aan de oudste transportregisters van de banne Westzaan over de periode 1560-1572 (toegang OA-0008, inventarisnummer 1563)? 

Leg deze transcripties er naast, om het lezen te vergemakkelijken.

De  transcripties van de banne Westzaan (1560-1572) zijn reeds beschikbaar als PDF. Zie VeleHanden > Projecten > Project informatie.

De transcripties van Assendelft (1579-1646) volgen in de loop van volgende week!