Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 74.882 scans
 • 498 deelnemers

 • 36.297
  • 8.7% Onbruikbaar
  • 48.5% Dubbel ingevoerd
  • 23.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 57.2%
 • 17.504
  • 8.7% Onbruikbaar
  • 48.5% Dubbel ingevoerd
  • 23.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 32.1%
Meedoen aan dit project
Daniel Obbink

Daniel Obbink

Aanvullingen en verbeteringen laatste versie invoerinstructie

Uit de reacties op de laatste versie van de invoerinstructie, die ook aan alle deelnemers is rondgemaild, was te merken dat er toch nog onduidelijkheden waren. In de versie die nu online staat (dd. 22 juli) is getracht deze weg te werken. Neem de instructie nogmaals goed door.

Daarnaast is besloten de achternaam toch niet over te nemen als dit veld is leeg gelaten. Voer hier dus altijd #### in. Dit is gelijk de belangrijkste wijziging op de laatste versie. Het besluit is om praktische redenen genomen, omdat het toch te veel verwarring veroorzaakte. Excuses hiervoor!

 • dac

  dac

  Volledigheidshalve:
  We hanteren de laaatste instructie van 22 juli j.l. We voeren #### in bij alle lege, verplichte velden. Dit is een wijziging ten opzichte van de versie van 21 juli j.l.

  We mogen nergens/nooit zelf interpreteren.