Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 618 deelnemers

 • 50.161
  • 7.2% Onbruikbaar
  • 35.8% Dubbel ingevoerd
  • 35.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 43%
 • 49.611
  • 7.2% Onbruikbaar
  • 35.8% Dubbel ingevoerd
  • 35.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 42.6%
Meedoen aan dit project
Daniel Obbink

Daniel Obbink

Nieuwe invoerinstructie 1 september 2021

Op grond van nieuwe inzichten, discussies op het forum en constateringen van de controleurs is er een aantal wijzigingen aangebracht in de invoerinstructie. In eerste instantie met de bedoeling een en ander meer te 'stroomlijnen' en onduidelijkheden weg te nemen. Het is niet altijd eeenvoudig om aan het begin van een project een uitputtende instructie te hebben en het verschijnsel 'voortschrijdend inzicht' doet zich ook nu weer voor. Hopelijk is het voor zowel invoerders als controleurs met deze instructie niettemin makkelijker werken.

De wijzigingen en aanvullingen zijn weer in rood aangegeven. Daarnaast zet ik enkele van de belangrijkste wijzigingen hieronder op nog even een rij:

 • Er wordt @@@@ ingevoerd in een veld waarin wel iets staat dat niet hoeft te worden ingevoerd.
 • In de velden Achternaam en Geboorteplaats wordt bij een liggende streep de voorgaande vermelding overgenomen. Dit werd ook al gedaan bij de vermelding 'Id(em)' of een aanhalingsteken (,, of ''). Let erop dat deze regel bij het Beroep en de Religie anders is.
 • Bij het Beroep en de Geboorteplaats en Religie vormen het gebruik van afkortingen en het juist overnemen ervan nog wel eens een probleem. Let hierbij vooral goed op het juist gebruik van komma's en spaties. In het kort komt het erop neer dat ieder afgekort deel van een vermelding wordt afgesloten met een punt en de afkorting als geheel ook.
 • Vul in de niet verplichte velden Tussenvoegsel, Beroep en Religie niets in als er niets staat, dus nooit ####. Feitelijk is dit geen wijziging, maar een verdere verduidelijking.
 • Tot slot is in bijlage 1 een lijst van dubbel voorkomende plaatsnamen opgenomen, zowel in Nederland als in België. In bijlage 2 staat de al eerder opgenomen lijst met voorkomende religies en hun schrijfwijzen.


Neem de instructie, die te downloaden is op invoerinstructie.pdf (velehanden.nl) goed door.

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle deelnemers een compliment te maken over de inzet en het voortvarende tempo waarmee aan dit project wordt gewerkt. Deze zijn overweldigend te noemen en het tempo van de invoer en controle ligt, net als bij onze voorgaande projecten, weer veel hoger dan verwacht. We naderen na twee maanden al de 50 procent voor wat betreft de invoer en de laatste weken zijn er extra controleurs ingezet om dit grote tempo bij te houden. Omdat de controle nog steeds enigszins achterblijft (wat overigens beslist niet te wijten is aan de grote inzet van de controleurs) wil ik graag een oproep doen voor deelnemers die dit werk ook graag zouden willen doen. Een ieder die dit wil kan mij mailen op d.obbink@zeeuwsarchief.nl. 

 • Martoet

  Martoet

  Ik ben het helemaal eens met Isabel57!!! Er zit iets tegennatuurlijks in. Het gebeurt me heel vaak dat ik eerst de geboortedatum invoer en daarna de -plaats. Moet dan steeds weer corrigeren.