Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 725 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
Daniel Obbink

Daniel Obbink

Scans eerste helft (bijna) op

Beste projectdeelnemers,

Op het forum zijn inmiddels meerdere berichten te lezen dat er van verschillende plaatsen geen nieuwe scans meer beschikbaar zijn. Achter de schermen heb ik kunnen zien dat het merendeel van de registers voor wat betreft de invoer al bijna voltooid is. Dat betekent dat er de komende tijd minder of wellicht tijdelijk niet meer ingevoerd zal kunnen worden.

We hadden vooraf geenszins verwacht dat het (eerste deel van het) project zo ontzettend snel zijn eindstreep zou gaan behalen. Daarom aan iedereen onze welgemeende dank en complimenten voor deze buitengewone prestatie!

We gaan nu snel aan de slag om in de eerste plaats de registers beschikbaar te stellen die bestaan uit kaartsystemen met een voor- en achterzijde waarvoor op korte termijn een technische  oplossing moet worden bedacht. Daarnaast gaan we aan de slag met het beschikbaar stellen van het tweede deel van het project, dat qua omvang ongeveer even groot is als het eerste. 

Hoe lang dit gaat duren is nu nog even moeilijk te zeggen. Ik hoop hier in de loop van komende week meer over te kunnen meedelen. We streven er in ieder geval naar om iedereen weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen krijgen, hopelijk met dezelfde spirit als in het afgelopen traject!

 • Jeroen Zwier

  Jeroen Zwier

  Dank voor de mededeling! Erg leuk om aan mee te werken en wanneer er weer nieuwe scans beschikbaar zijn, doe ik graag weer mee....

 • Gerardus

  Gerardus

  .......laatste scan ingevoerd. Was weer leuk om aan mee te doen.

 • Mieke Bek

  Mieke Bek

  Extra leuk en interessant om te doen! Met dit project heb ik iets, nl. dat mijn moeder en haar moeder - mijn oma dus - uit West Zeeuws Vlaanderen afkomstig waren, en ikzelf een paar jaar in Hulst heb gewoond. Veel Zeeuws Vlaamse familienamen zijn daarom niet onbekend voor mij. Ik woon nu alweer 14 jaar in Vlissingen. Dat is de stad waar mijn vader vandaan kwam. Jammer dat de scans op zijn.... ik popel om mee te doen aan het tweede deel!

 • Roos van Buuren-Cramer

  Roos van Buuren-Cramer

  Haha ik dacht al dat er een foutje in het systeem geslotpen was toen ik de mededeling kreeg dat de scans op zijn, maar ik had verzuimd op deze pagina te kijken en nu is alles duidelijk en wacht ik vol spanning op de volgende fase. Ik mis het in mijn wekelijkse bezigheden!

 • Foort

  Foort

  Mensen, blijf opletten. Hopelijk over niet al te lange tijd zal Daniel iets laten horen over de tweede helft.