Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 704 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
 
Daniel Obbink

Daniel Obbink

Gezinskaarten Veere

Beste deelnemers,

Er is mogelijk een probleem met de formulierindeling of koppeling van voor- en achterzijde in de serie NL-MdbZA_2001_VEE-19. Om dit verder uit te zoeken heb ik deze serie even ingenomen.

Als er invoerders of contrleurs hierdoor punten zijn verloren kunnen ze dit mailen aan d.obbink@zeeuwsarchief.nl. Ik zal de punten indien gewenst en van toepassing dan compenseren.

Vriendelijke groet en alvast een goede jaarwisseling!

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Heel attent Daniel, dank je. Jij, jullie ook fijne jaarwisseling gewenst.

 • Foort

  Foort

  @Daniel: Er is nu ook mogelijk een soortgelijk probleem met de dienstbodekaarten van Veere 1922-1930: ook daar zitten niet goed gekoppelde scans. De scan op pagina 2 opent met het beroep i.p.v. met de gegevens van pagina 1.