Nu online eerste VeleHanden project kadastrale registers

Sinds vandaag is het project van HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832 online. In dit project kunt u meehelpen aan HISGIS Drenthe door het invoeren van namen, nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale perceelregisters.

10 maart 2014

Project


De Fryske Akademy en het Drents Archief ontwikkelen samen HISGIS Drenthe, als deel van HISGIS Nederland. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart.

Wat zijn OAT's?

In het project worden de zogenoemde Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) geïndexeerd voor het twee derde deel van Drenthe dat nog niet in HISGIS is opgenomen. In deze OAT’s, die per kadastrale gemeente zijn opgezet, zijn alle percelen geregistreerd onder vermelding van nummer, eigenaar, woonplaats van de eigenaar en diens beroep. Verder vindt men er gegevens in die verband houden met de belastingheffing, zoals de oppervlakte van elk perceel en het gebruik ervan (o.a. huis, bouwland, tuin, oven, gebouw). Al deze informatie moet worden ingevoerd. Na invoering wordt deze informatie gekoppeld aan de reeds gedigitaliseerde kadasterkaarten, zodat deze als een historische tomtom voor publiek gebruik op internet gepresenteerd kunnen worden. Nuttig voor genealogen, heemkundigen, landschapshistorici, erfgoedbeheerders, archeologen, sociaalhistorici en wie al niet meer. Zie daarvoor op www.hisgis.nl het al ontsloten deel van Drenthe, alsook Friesland, Groningen en Overijssel, waarop het nu aan te pakken gebied moet aansluiten.

Wat is het doel van het project?

Elke OAT bevat 28 kolommen, waarvan er door u elf per record kunnen worden ingevoerd. In een aanvullend geautomatiseerd traject worden dan op de Fryske Akademy nog enkele andere belangrijke cijfermatige kolommen ingevuld. In totaal gaat het om 90.000 percelen of records, van 17 Drentse kadastrale gemeenten, beschreven in zo’n 5.000 bladen of scans.

Voor elk ingevoerde scan ontvangt u twee Vele Handen-punten. Na controle en goedkeuring krijgt u nogmaals twee Vele Handen-punten. De controleur krijgt voor elk gecontroleerde scan drie Vele Handen-punten. De kunnen ingewisseld worden voor een lezingenavond of een glossy afdruk van een minuutplan van 1832 naar keuze (van geheel Nederland mogelijk, mits aanwezig).

Nieuwsgierig? Bekijk het project!