Nieuw project: HISGIS Nederlandse steden 1832

Na het project HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832, dat gisteren werd afgerond, kunnen deelnemers van VeleHanden vanaf vandaag meebouwen aan HISGIS Nederlandse steden door het invoeren van namen, nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale perceelregisters.

18 augustus 2015

 

 

 

Project

De Fryske Akademy ontwikkelt samen met erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Dordrecht en andere gemeenten het HISGIS Nederlandse steden, als deel van HISGIS Nederland. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen net als in het Drentse project gekoppeld aan een kaart.

Wat zijn OAT’s?

In het hier aangeboden project worden de zogenoemde Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) geïndexeerd voor een aantal belangrijke steden in Limburg, Noord-Brabant en de beide Hollanden die nog niet in HISGIS zijn opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om de gebouwen en erven binnen de wallen of singels maar ook om een flink buitengebied in een straal van vele kilometers om het centrum heen. In deze OAT’s, die per kadastrale gemeente zijn opgezet, zijn alle percelen geregistreerd onder vermelding van nummer, eigenaar, woonplaats van de eigenaar en diens beroep. Verder vindt men er gegevens in die verband houden met de belastingheffing, zoals de oppervlakte van elk perceel en het gebruik ervan (o.a. huis, bouwland, tuin, oven, gebouw). Kadastrale kaarten zijn nuttig voor genealogen, heemkundigen, landschapshistorici, erfgoedbeheerders, archeologen, sociaalhistorici en wie al niet meer.

Wat is het doel van het project?

Elke OAT bevat 28, 30 of 31 kolommen, waarvan er door de vrijwilligers 11 per record worden ingevoerd. In een aanvullend geautomatiseerd traject worden dan op de Fryske Akademy nog enkele andere belangrijke cijfermatige kolommen ingevuld. Voorlopig gaat het voor Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Dordrecht en Heusden met hun buitengebied om 175.000 percelen of records in totaal, beschreven in zo’n 5000 bladen of scans. Wanneer deze steden klaar zijn zal een aantal andere in het project worden opgenomen. Welke dat zijn zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Wat levert het u op?Voor elk ingevoerde en gecontroleerde scan ontvangt u VeleHanden-punten. De punten kunnen ingewisseld worden voor een lezingenavond of een glossy afdruk van een minuutplan van 1832 naar keuze (van geheel Nederland mogelijk, mits aanwezig).

Wilt u meedoen?

Ga direct naar de projectpagina en lees de invoerinstructies!