Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874

De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Helpt u mee om de online index op de Bevolkingsregisters compleet te maken?

Stand van zaken

 • 98.914 scans
 • 513 deelnemers

 • 70.551
  • 4.6% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 75.9%
 • 70.548
  • 4.6% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 75.9%
Meedoen aan dit project
Quinten

Quinten

Buurt S

Laatst bijgewerkt op: 

We zijn alweer bij buurt S. Buurt S is net zoals buurt R (Uilenburg) een aangeplempt eiland in het IJ. Het staat bekend onder de namen Marken en Valkenburg. Het was de bedoeling dat het even groot zou worden als Uilenburg. Maar helaas maakte de landmeter een rekenfoutje.... Men kwam 115 meter te kort!

Voor een deel is dit gecompenseerd door de twee grachten ter weerzijden smaller te maken (hetgeen weer protesten opleverde van de scheepsbouwers, die voldoende ruimte nodig hadden om de gebouwde schepen te water te kunnen laten) en voor een deel ook door het eiland gewoon smaller te maken. Uiteindelijk kwam er ook maar één straat in de lengterichting (de huidige Valkenburgerstraat) in tegenstelling tot de twee straten op Uilenburg (Uilenburgerstraat en Batavierstraat).

De vorige buurt (Uilenburg, buurt R) is nog steeds herkenbaar als een eiland, maar Marken (of Valkenburg, zo u wilt) is totaal veranderd. De Markengracht is gedempt. Vandaag is buurt S voornamelijk het IJ-tunneltracé.

Kaartje met de huisnummering van 1853:

https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/B00000030859

Kaartje met de huisnummers van 1875:

https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010043000001_020

Net zoals op Uilenburg vond hier de transformatie van scheepsbouwgebied naar woongebied nogal ongestructureerd plaats. Resultaat was één straat in de lengterichting en vele smalle gangen daar haaks op. Wie zou daar nou willen wonen?

Buurt S beslaat vier boeken en een beetje; huisnummers 1 t/m 242.