Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 105/734 notaris
 • 1.152 deelnemers

 • 105
  Notaris14.3%
 • 659.621
  • 0% Onbruikbaar
  • 63.1% Ingevoerd
  • 51.9% Gecontroleerd
  Ingevoerd 63.1%
 • 542.835
  • 0% Onbruikbaar
  • 63.1% Ingevoerd
  • 51.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 51.9%
Meedoen aan dit project
 
Owlface

Owlface

dames toch!

Laatst bijgewerkt op: 

Anna Salomons en Barendtje Abrahams kunnen niet door één deur, dat is duidelijk.

Op woensdag 31 januari 1725 is Barendtje Abrahams op de Joden Groenmarkt helemaal uit haar dak gegaan. Het begon allemaal met 'malkander eenige scheltwoorden' toe te voegen, maar het liep algauw uit de hand. De vijf getuigen die op request van Anna hun kruisje onder het attest plaatsten, verstrekken details over wat de dames wél en ook vooral niet hebben gedaan. Zo zou Barendtje Anna niet 'met het haar uijt haer kelder' hebben gesleept en geslagen. Wel heeft Barendtje groente van Anna's stal genomen en tegen de straat gesmeten en haar 'voorts met drek en modder gesmeten' en volgens twee getuigen Anna's 'glasen met kool en andere groente ingesmeten.' Buurvrouw Mariana Isacks doet er nog een schepje bovenop: dat toen Barendtje geen groente genoeg van Anna's stal meer kon nemen om het weg te gooien, ze 'met quaedtaardigh opset' aan Mariana's groente is begonnen. Zelf is ze haar kelder in gevlucht. Sara Salomons verklaart dat ze die ochtend ook woorden met Barendtje heeft gehad omdat diens meid haar kind 'deerlijk hadde geslagen en dat Barendtje zelf daarop 'sigh niet heeft ontsien van haar (Sara) met steenen te smijten'. Ook zij is haar kelder in gevlucht.

De vijfde getuige beschrijft een andere gebeurtenis van een paar weken geleden, waarbij Barendtje een 'lollepot (steenen pot met gaten in het deksel, waarin vuur wordt gedaan, en die als verwarmingsmiddel wordt gebruikt, voornamelijk door vrouwen - WNT) met vuur daar in sijnde' tegen Anna's hoofd 'aan stuckent heeft geslagen'. Maar ze heeft niet gezien dat Anna Barentje 'tegen de grondt heeft gesmeten, nog te ook niet bij 't hair getrocken, veel minder haer met het hooft tegen de grond gebonst', verklaart ze expliciet.


 JOHANNES VAN VILEKENS 1706-1753 - 1 - Beginner - 7551 - (1725-1725) - NOTC00413000133 - NOTC00413000134