Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 107/734 notaris
 • 1.171 deelnemers

 • 107
  Notaris14.6%
 • 680.613
  • 0% Onbruikbaar
  • 65.1% Ingevoerd
  • 53.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 65.1%
 • 558.470
  • 0% Onbruikbaar
  • 65.1% Ingevoerd
  • 53.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 53.4%
Meedoen aan dit project
 
Owlface

Owlface

liederlijke levenswijze

Laatst bijgewerkt op: 

Maria Magdalena van Tonderen, nu vier jaar getrouwd, is met haar 'noch zeer klein en onmondig kind in de diepste armoede gebragt geworden' door haar man, Dirk van Rhoon, die zich 'aan eene buitensporige levenswijze heeft overgegeven en mitsdien zijne geheele zadelmakersaffairen verwaarloost en alles verzet of verkogt heeft, het geld daarvoor ontvangen hebbende verzwierd en op eene liederlijke wijze doorgebragt'. Ze woont nu weer bij haar vader, zo verklaren vier attestanten op haar request. De notaris beschikt over brieven waarin Dirk 'zijn slegte en liederlijke levenswijze ten vollen erkend' en beterschap belooft. Maria heeft het weer even met hem geprobeerd, maar heeft zich nu 'wederom moeten verwijderen' omdat hij 'zijn vorige levenswijze is blijven volharden' en 'den ganschen imboedel', die aan zijn schoonvader toebehoorde, aan Hendrik Jansen, de vierde attestant, heeft verkocht.

 JOHAN CHRISTOPH WAGNER 1786-1801 - 1 - Beginner - 17448 - (1786-1786) - A34120000081 - A34120000081

 • Owlface

  Owlface

  Laatst bijgewerkt op: 

  Nog zo'n lieverdje bij Wagner: Jan Alberg, ruim achttien jaar, houdt er ook al een 'buitensporige levenswijze' op na. Hij 'verzet' al eigen zijn kleren en zilverwerk en alles wat hij van zijn moeder kan pikken, komt 's avonds niet of heel laat thuis en gaat dan op een ongehoorde, onbetamelijke wijze te keer. Zijn moeder scheldt hij uit voor 'beest en loeder en wat dies meer is'; zijn broer bedreigt hij met een mes en 'andere vervaarlijke instrumenten' en hij 'verdoemd het om te werken'. Op maandag de dertiende jl de klap op de vuurpijl: Jan komt thuis en wil geld van zijn moeder om naar de Comedie te gaan. Onder de 'gruwelijkste vloekwoorden' en bedreiging met een mes laat hij haar weten dat hij anders 'zijne beste broek die hij toen aan zijn lijf had, naar de lommerd zoude brengen'. Zijn moeder ziet zich genoodzaakt aan zijn eis te voldoen.

  We zullen dus helaas nooit weten of ze Jan bij de Comedie binnen zouden laten zonder broek.

   JOHAN CHRISTOPH WAGNER 1786-1801 - 1 - Beginner - 17448 - (1786-1786) - A34120000068 - A34120000069

 • Owlface

  Owlface

  Laatst bijgewerkt op: 

  En gescholden wordt er ook!

  Dirkje Westerbaan heeft Femmetje Rothuijs uitgescholden voor donderhoer. Femmetje en haar man, Theodorus Birrewirtz, pikken dat niet: ze voelt zich 'ten sterksten in haare eer en goeden naam gelaedeerd door deze lasterlijke, ingenieuse en met de waarheid direct strijdende en daartegen (waartegen?) aanloopende beschuldiging'. Die moet onmiddellijk 'gerevoceert' worden. Sterker nog: Dirkje en haar man Jacobus Paauw, dienen voor de notaris te verklaren dat ze Femmetje niet anders kennen 'dan voor eene eerbare, brave, eerlijke en ordentelijke vrouw, op welkers gedrag, zo nu als bevorens gij beide niets te zeggen weet'.

  Na voorlezing van dit alles geven de beide geïnsinueerden tot antwoord 'dat ze hunne gezegdens staande hielden'.

   JOHAN CHRISTOPH WAGNER 1786-1801 - 1 - Beginner - 17448 - (1786-1786) - A34120000650 - A34120000652