Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 118/736 notaris
 • 1.236 deelnemers

 • 118
  Notaris16%
 • 739.712
  • 0% Onbruikbaar
  • 70.7% Ingevoerd
  • 57.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 70.7%
 • 600.221
  • 0% Onbruikbaar
  • 70.7% Ingevoerd
  • 57.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 57.4%
Meedoen aan dit project
 
JW Kooistra

JW Kooistra

Mantelzorg

https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00965000283

 

Deze moeder wilde in 1735 even vastgelegd hebben wat haar zoon allemaal voor haar deed, en dank zij AAA weet nu de hele wereld het:

 

Maria Goverts, weduwe van Pieter van Pee, wonende ten huijze van Pieter van Pee haren zoon op de Loiersgragt  alhier, de na te noemen getuigen bekent.

Dewelke mits dezen declareerde, dat zij door onvermogen van zich zelve te konnen subsisteren tot heden toe van den voornoemden haar zoon is gealimenteert van kost en kledinge en huijsvestinge verzorgt geworden, zonder dat zij comparante tot dezelve haar onderhoudinge zelve in staat is geweest sedert den tijt dat zij bij den gemelden haar zoon heeft ingewoont, zijnde nu omtrent drie en twintig jaren geleden, iets te konnen contribueren en bij te brengen, gelijk zij comparante verklaart als noch niet te konnen bestaan indien de voorsz. Pieter van Pee haar zoon uit een kinderlijke affectie en genegenheit haar niet kwame te maintineren en van alles dat haar noodzakelijk is te voorzien, gelijk den zelven daar in continueert, en belooft heeft te continueren, tot haar comparantes dood toe.

En op dat hier van zou blijken, ten einde na de dood van de comparante, de gemelde Pieter van Pee wegens haar comparants nalatenschap geene culange wedervaare, heeft de comparante begeert dat hier van zoude worden gemaakt Acte informa om te dienen daar t behoort.

 

Was getekend  Maria Govers

 

Zij wordt begraven in de Nieuwe Kerk op 2 januari 1744.

Kan verder niet veel over de van Pee’s vinden, wellicht kwamen zij van elders naar Amsterdam.