Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 102/734 notaris
 • 1.151 deelnemers

 • 102
  Notaris13.9%
 • 656.217
  • 0% Onbruikbaar
  • 62.7% Ingevoerd
  • 51.7% Gecontroleerd
  Ingevoerd 62.7%
 • 540.896
  • 0% Onbruikbaar
  • 62.7% Ingevoerd
  • 51.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 51.7%
Meedoen aan dit project
Anne Mieke Diepersloot

Anne Mieke Diepersloot

Huisnamen

inventaris/5075.nl.html#A16098000005

Niklaas van Gherwen laat een inventeris maken van al zijn goederen, roerende en onroerende, obligaties, rentebrieven, schulden etc. die hij zal inbrengen in zijn huwelijk met Cornelia Warmont.

Bij de genoemde huizen worden de volgende huisnamen genoemd:

Huis genaamd Emaus aan de noordzijde van de Elandstraat.

Vooraan in de Elandstraat aan de zuidzijde: huis genaamd de jonge Eland.

Huizen aan de westzijde Elandstraat genaamd 't Hart en genaamd 't Beer.

Huis gelegen op de hoek van de Elandstraat en Lijnbaansgracht, genaamd de Olifant.

Huis genaamd de Os op de Lijnbaansgracht. Ook op de Lijnbaansgracht het huis genaamd 't Cameel.

Huis in de Buijten Dijckstraat buiten de oude St. Anthonispoort, genaamd 't Slot van Warmont.

Huizen genaamd Sant Anthonis en 't Vercken, gelegen buiten de St. Anthonispoort aan de dijk. 

Een half huis in de Warmoesstraat, genaamd 't Rode kruis. 

 • Owlface

  Owlface

  Het huijs De Gelaarsde Haan

   WILLEM DE FAY 1713-1726 - 1 - Beginner - 8307C - (1719-1722) - VBPD00009000113 - VBPD00009000115

 • Owlface

  Owlface

  het huijs genaemt de Weerelds Cloot, staende op de Joode Breestraat over de St Antonie Sluijs

   JOHANNES VAN VILEKENS 1706-1753 - 1 - Beginner - 7551 - (1725-1725) - NOTC00413000489 - NOTC00413000489