De laatste kaart: persoonskaarten 1939-1994

Help het Nationaal Register van Overledenen sneller doorzoekbaar te maken door data van de persoonskaarten (1939-1994) in te voeren.

Stand van zaken

 • 5.740.000 scans
 • 1.286 deelnemers

 • 4.843.273
  • 0% Onbruikbaar
  • 84.4% Dubbel ingevoerd
  • 83.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 84.4%
 • 4.813.075
  • 0% Onbruikbaar
  • 84.4% Dubbel ingevoerd
  • 83.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.8%
Meedoen aan dit project
Foort

Foort

De Noordoostelijke Polder

Ik kwam die naam tegen bij de geboortegemeente.

De Noordoostelijke Polder (DNP) was niet een normale gemeente, maar een Openbaar Lichaam (OL). Het was een Nederlands overheidsorgaan dat tussen 28 juni 1942 en 1 juli 1962 het bestuur vormde van de Noordoostpolder inclusief het voormalige eiland Schokland. Urk was al een gemeente en viel buiten het grondgebied van het openbaar lichaam. Het OL DNP werd bestuurd door een landdrost, en niet een burgemeester. De volksvertegenwoordiging van het OL DNP werd 'adviesraad' genoemd en het dagelijks bestuur was in handen van het 'dagelijks adviescollege' (in tegenstelling van een college B en W). Het OL DNP viel direct onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, terwil een gemeente onder de provincie valt.
Het OL DNP hield op te bestaan met de oprichting van de gemeente Noordoostpolder op 1 juli 1962.

De Noordoostelijke Polder moet m.i. dus zo worden ingevoerd, en niet als Noordoostpolder. Het is net zoals als een oude gemeente die thans anders heet.

 • Foort

  Foort

  Nog een keer dit topic naar boven gehaald, dit vanwege een opmerking van een invoerder:

  De Noordoostelijke polders ??? De Noord Oostpolder of zijn het de Noord Oostelijke polders in Groningen??